Ihmejuttuja

Tommi Pasanen 31.8. 09:09

Näin varaudut EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen

Tommi Pasanen

Uusi asetus kiristyvine vaatimuksineen ei ole vain uhka vaan myös mahdollisuus, sillä parhaimmillaan muutos johtaa entistä parempaan asiakaskokemukseen.

Mitä Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa käytännössä?

Rekisterin pitäjille se tarkoittaa uusia velvoitteita, rekisteriin kuuluville laajempia oikeuksia ja sääntelyä rikkoville aiempaa ankarampia seuraamuksia.

Tässä blogipostauksessa keskitytään tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin, jotka liittyvät yritysten verkkopalveluihin ja niiden kautta kerättäviin käyttäjätietoihin.

Verkkosivujen ylläpitäjää koskevat muutokset

Jatkossa käyttäjälle on tarjottava selkeästi mahdollisuus hyväksyä tai kieltää tietojen kerääminen. Tähänkin asti evästeilmoitus on ollut suositeltava käytäntö, mutta jatkossa käyttäjän tulee joko hyväksyä tai kieltää evästeiden käyttö.

Jos käyttäjä kieltää tietojen keräämisen, hänen on voitava jatkaa sivuston käyttöä täysin tunnistamattomana. Lainsäätäjän näkökulmasta muutoksen katsotaan laajentavan käyttäjän oikeuksia, mutta käyttäjän kannattaa muistaa, että tunnistamattomana surffailu tarkoittaa samalla myös vähemmän personoitua eli itselle vähemmän relevanttia sisältöä. Käyttäjätietojen avulla yritykset nimittäin pyrkivät parantamaan käyttäjän asiakaskokemusta, eli tarjoamaan tälle sisältöä, jota hän haluaa ja tarvitsee.

Yrityksen tulee myös pystyä kysyttäessä osoittamaan entistä selkeämmin, mitä tietoja käyttäjästä on kerätty.

Mitä uusi asetus edellyttää yritykseltä?

1. Strateginen päätös datan keräämisestä ja hyödyntämisestä

Relevantti sisältö auttaa parantamaan asiakaskokemusta, mikä on myös asiakkaiden toive. Onnistunut asiakaskokemus on kummankin osapuolen etu ja se vaikuttaa kaikkeen kanssakäymiseen myyjän ja asiakkaan välillä. Nyt siis viimeistään kannattaa suunnata katseet tulevaan ja tehdä strateginen päätös siitä millä tasolla asiakkaita halutaan puhutella.

2. Datan hallintaan liittyvät prosessit kuntoon

Tietosuojaan liittyviä prosesseja kannattaa alkaa työstää kuntoon viimeistään nyt, jotta uuden asetuksen vaatimukset täyttyvät sen tullessa voimaan toukokuussa 2018. Mitä tietoja asiakkaista ja verkkopalvelun käyttäjistä kerätään, mihin tietoa käytetään, onko kaikki kerättävä tieto välttämätöntä, miten tietoja säilytetään, miten tietopyynnöt hoidetaan, kuka vastaa mistäkin vaiheesta ja niin edelleen.

Selkeä malli datan hallintaan auttaa taklaamaan ison osan haasteista.

3. Uuden asetuksen vaatimukset huomioitava

Uusi asetus asettaa vaatimuksia käyttäjistä kerättäviin tietoihin ja miten niitä tulee käsitellä datan elinkaaren eri vaiheissa. Se määrittelee muun muassa, kuinka kauan dataa voidaan säilyttää, kenellä on pääsy tietoon, kuinka nopeasti tietopyyntöihin tulee vastata ja kenelle tietoja voidaan luovuttaa. Yrityksen sisäisiä prosesseja laadittaessa kannattaa tutustua uuden asetuksen sisältöön huolellisesti, jotta kaikki vaatimukset tulevat huomioiduiksi.

Rekisterinpitäjällä on osoitusvelvollisuus

Uusi asetus on sovellettavaa lainsäädäntöä, eli se ei ole suositus vaan sitä on noudatettava – rangaistuksen uhalla. Jatkossa ei myöskään enää riitä, että rekisterinpitäjä ilmoittaa noudattavansa lakia, vaan hänen on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan toimivansa uuden asetuksen mukaisesti.

Uusi asetus mahdollistaa asiakas- ja datalähtöisten palveluiden kehittämisen

Suhtaudu muutokseen mahdollisuutena tehdä asioita paremmin.

Asiakkaille kannattaa avoimesti kertoa, mitä tehdään ja miksi tehdään. Uusi asetus kiristyvine vaatimuksineen ei ole vain uhka vaan myös mahdollisuus, sillä parhaimmillaan muutos johtaa entistä parempaan asiakaskokemukseen.

Kaikki haluavat löytää verkosta etsimänsä tiedon sekä itseä kiinnostavaa sisältöä. Tämän mahdollistaa personoitu asiakaskokemus, jonka muodostuminen edellyttää käyttäjätietojen keräämistä ja hyödyntämistä yritysten markkinoinnissa.

Kirjoittaja Tommi Pasanen on Mirumin Marketing Technology Consultant, joka surffaa incognito-tilassa ja käyttää Adblockia.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö