Tea time

Antti Mäki 18.10.2016 10:56

Miten keinoäly muokkaa markkinointia?

Antti Mäki on GroupM Finlandin Chief Operating Officer.

Keinoäly tulee muovaamaan yhteiskuntaamme ennennäkemättömällä tavalla.

AI (Artificial Intelligence) eli tekoäly on meille tuttu elokuvista, mutta se vaikuttaa jo vahvasti jokapäiväisessä elämässämme ja sen rooli tulee kasvamaan teknologian kehittyessä. Sovellusalueet ovat jo moninaisia ja Microsoftin chat-robotti Xiao-Icen kanssa voi käydä hyvinkin sujuvaa keskustelua.

Markkinointi AI:n sovellusalueena on mielenkiintoinen ja nopeasti kasvava ala. Se on kuitenkin ollut olemassa jo jonkin aikaa, ja tunteiden ymmärtäminen on yksi osa-alue, jossa AI on jo arkipäivää. Esimerkiksi asiakaspalvelu puhelimessa, jossa AI tunnistaa asiakkaan puhuman kielen avulla ihmistyyppejä ja näin tarjoaa parempaa asiakaspalvelua.

Koneoppiminen ja AI mahdollistavat ihmismielelle (tai tiimeille) liian suurien haasteiden ratkomisen, esimerkiksi miten tuoteportfolion tuotteiden mainontaa tulisi optimoida/painottaa jotta maksimoidaan kokonaistuotto.

Tämä on brändimainostajille erittäin mielenkiintoista ja haasteellista koska muuttujia on niin monta. Toisin sanoen, kommunikaation sekä mahdollisten kommunikaatiopisteiden ymmärtäminen ja optimoiminen on ihmisvoimin haastavaa ja hidasta, mutta AI mahdollistaa tämän datan analysoimisen nopealla syklillä, jopa reaaliajassa. Paljastuvat riippuvuussuhteet ja ’lainalaisuudet’ puolestaan parantavat päätöksentekoa media-, hinnoittelu ja/tai tuotevalinnoista kuluttajapreferensseihin. Näin markkinoija voi keskittyä tiedon soveltamiseen sekä päätöksentekoon.

AI näkyy selvästi myös toimialamme toimenkuvissa. Roolit, kuten SEO planner, programmatic trader, Ad Ops Specialist, Community Expert, Growth Hacker, Data Scientist ja niin edelleen ovat tulleet ryminällä osaksi toimialaamme. Osaamistarpeet muuttuvat entistä nopeammin ja tarve entistä syvempään osaamiseen kasvaa.

Myös työmme luonne muuttuu, se on entistä enemmän toimia mahdollistajana/kapellimestarina ja rakentaa infrastruktuuria ja edellytyksiä koneoppimiselle. Emme enää vain optimoi vaan moderoimme, korjaamme kurssia, haastamme koneiden 'ajatusmalleja' ja kehitämme uusia.

Mekaaninen tekeminen vähenee, joka merkitsee että tekninen osaaminen sekä luovuuden ja ideoiden painoarvo kasvavat merkittävästi. Tehtävämme on siis luoda uutta ei toistaa vanhaa, sillä sen tekevät koneet paremmin nopeammin ja halvemmalla.

Myös se minkä miellämme luovuudeksi muuttuu. Toisaalta se nivoutuu yhä enemmän teknologiaan, sen ymmärtämiseen ja soveltamiseen sekä toisaalta teknologiasta ja datasta kumpiaviin mahdollisuuksiin. Esimerkkinä mainittakoon Google Deep Dream, joka AI:n avulla muuntaa normalit valokuvat psykedeeliseksi taiteeksi. Kuvantunnistustekniikat ja niihin liittyvä koneoppiminen tulevat muokkaamaan esimerkiksi sitä miten asioita löydämme, miten hakukoneet toimivat tai miten meitä kategorisoidaan. Facebookin Deep Text (text understanding engine) analysoi tuottamaamme tekstiä ja sen pohjalta ennustaa tarpeita, tunteita joita kaikkia voidaan käyttää muun muassa mainonnan kohdentamisessa signaaleina.

Kilpajuoksu AI:n hyödyntämisessä ja käyttöönotossa kiristyy sen laajenevien hyödyntämisalueiden kanssa. Se tulee muovaamaan yhteiskuntaamme ennennäkemättömällä tavalla. Tässä Suomella on mennä vuosina ollut kehityksen kärjessä, mutta muut maat kuten esimerkiksi Viro ovat selvästi nostaneet investointejaan digitaalisiin kyvykkyyksiin ja kiihdyttävät ohi.

Kirjoittaja Antti Mäki on GroupM Finlandin Chief Operating Officer.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö