Vierasblogi

Sampo Hämäläinen 12.10. 14:25

Unohda erillinen digistrategia

IT:tä ja markkinointia tehdään kaukana toisistaan omista lähtökohdista, eikä asiakas ole vieläkään keskipisteessä.

Markkinointi & Mainonnan sekä Tivin 8.9.2017 julkaisema selvitys IT- ja markkinointikuiluista osui digitalisaation ongelman ytimeen: IT:tä ja markkinointia tehdään kaukana toisistaan omista lähtökohdista, eikä asiakas ole vieläkään keskipisteessä.

Olemme auttaneet kymmeniä suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä kehittämään digitaalista liiketoimintaa ja artikkelissa mainitut ongelmat tulevat jatkuvasti vastaan.

Ylimmässä johdossa on usein kyllä ymmärretty muutoksen nopeus digikehityksessä ja asiakaskäyttäytymisen muutoksessa sekä se, että uusia startuppeja tai kansainvälisiä toimijoita voi tulla sekoittamaan markkinaa.

Usein ongelma kuitenkin lakaistaan maton alle purkka-paikka-ratkaisuilla: kehitetään digistrategia ja palkataan CDO yhdistämään kuilut ilman, että juurisyihin puututaan. Selvityksessä oli erittäin hyvää asiaa, mutta kyse on koko liiketoiminnan ja kulttuurin muutoksesta, jolloin kolme asiaa nousee tärkeäksi:

1. Unohda digistrategia. Tässä mennään usein jo mönkään: on liiketoimintastrategia ja erillinen digistrategia, joiden välinen linkki on löyhä. Digitalisaatio koskee jokaista yritystä, joten sen on oltava liiketoimintastrategian ytimessä.

2. CDO-roolin ymmärtäminen: Usein törmäämme tilanteisiin, joissa yritys palkkaa CDO:n vastaamaan näennäisesti digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin ilman, että CDO:lla on oikeaa mandaattia tai vaadittavia resursseja muutoksen tekemiseksi. CDO:n rooli onkin parhaimmillaan määräaikainen muutosjohtaja: etabloituneet yritykset eivät muutu asiakaskeskeisiksi digi-startupeiksi yhdessä yössä, vaan muutosta pitää pystyä johtamaan pienissä, mutta nopeissa sykleissä kohti aikaa, jolloin yritys toimii luonnollisesti digitalisoituneessa ympäristössä, eikä CDO-roolia enää tarvita. Tämä muutos vie aikaa.

3. Kaikessa markkinoinnissa on kyse myynnistä, olivat työvälineet sitten digitaalisia tai analogisia. Siksi on tärkeää nostaa esiin myös valitettavan yleinen kuilu myynnin ja markkinoinnin, eikä pelkästään IT:n ja liiketoiminnan välillä. Kun tavoitteena on hyvä asiakaskokemus, tavoitteet ja mittarit eivät voi olla epäsuhdassa asiakaspolun ja myyntisuppilon eri vaiheissa.

Olemme myös todenneet, että parhaiten kuilut ja vastakkainasettelu kurotaan kiinni, kun ei tyydytä yhteiseen viikkopalaveriin tai suunnittelupöytään, kuten artikkelissa mainittiin, vaan myyntiä, markkinointia ja siihen liittyvää digikehitystä tehdään jatkuvasti yhtenä tiiminä.

Tällainen toimintatapa edellyttää läpinäkyvää jatkuvaan oppimiseen ja kokeiluihin kannustavaa kulttuuria, jota esimerkiksi CDO voi edistää.

Lassila & Tikanoja nosti alle kolmessa kuukaudessa verkkomyynnin nelinkertaiseksi, kun he purkivat teennäiset siilot ja alkoivat tehdä myyntiä, markkinointia sekä verkkokaupan koodausta yhdessä tiimissä siten, että maksavan loppuasiakkaan etu oli kaiken tekemisen lähtökohtana.

Joskus on tarpeen jakaa IT-kehitys “hitaaseen ja nopeaan IT:hen”, mutta tavoitteet ja asiakkaat ovat kaikille samat.

Kirjoittaja Sampo Hämäläinen on Columbia Roadin managing partner. Kirjoitus on julkaistu Markkinointi & Mainonnassa (17/17).

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö