Media

M&M 17.2. 11:09

Ennuste: Media-ala pinnistää pienen kasvun vuonna 2017

Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja sanoo, että kustannustoiminnan kasvu syntyy ennen kaikkea digimyynnistä. Kehitystä tukee painoalan kotimaan myynti.

Medialiiton ennusteen mukaan Suomen mediatoimialan liikevaihto kasvaa 0,5 prosenttia vuoden 2017 aikana.

Medialiiton ekonomistin Elias Erämajan mukaan media-alalla on viime vuoden jälkeen lupaus paremmasta ja edellytykset kasvulle.

"Ala päässee lievään kasvuun kuluvana vuonna kustannustoiminnan vetämänä. Kehitystä tukee myös painoalan kotimaan myynnin piristyminen", Erämaja sanoo Medialiiton tiedotteessa.

Ennusteessa odotetaan alan liikevaihdon supistuvan 0,5 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Loppuvuodeksi odotetaan kasvua.

Kustannustoiminnan liikevaihdon povataan kääntyvän nousuun, vaikka myynnin volyymin uskotaan supistuvan hieman. Viime vuonna kustannustoiminnan liikevaihdon arvo laski 0,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin prosentin edellisvuodesta.

Erämaja sanoo, että uusi kasvu syntyy ennen kaikkea digitaalisesta mainos- ja kuluttajamyynnistä. Lisätukea antaa printtimyynnin laskun hidastuminen. Kasvun suuruuden määrittää Erämajan mukaan se, miten kotimaiset alan yritykset pystyvät kilpailemaan markkinaosuuksista kasvavilla digitaalisilla mainosmarkkinoilla ja kerryttämään uusia tulovirtoja kuluttajamyynnissä.

Painoalan liikevaihto laski viime vuonna 3,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Hintojen laskiessa myynnin volyymi supistui 0,1 prosenttia. Kotimaan myynnin lasku hidastui, kun taas vientiliikevaihdon arvon vahva supistuminen jatkui.

Kotimaan myynnin odotetaan edelleen piristyvän kuluvana vuonna. Vuonna 2017 painoalan liikevaihdon odotetaan laskevan 0,1 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Ennusteen mukaan media-alan liikevaihto supistui vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kaksi prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Koko vuoden 2016 liikevaihdon lasku hidastui 1,3 prosenttiin.