YHTEISTYÖ

M&M 1.12.2016 12:02

Eteläinen Saimaa yhdistää voimansa kansainvälisessä markkinoinnissa - vuosibudjetti miljoona euroa

Mikko Nikkinen
Saimaan luontoa.

Saimaa-verkosto suunnittelee yhteismarkkinointia Eurooppaan, Venäjälle ja Aasiaan.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoista, kaupungeista ja matkailumarkkinointitoimijoista koostuva Saimaa-verkosto suunnittelee yhteisen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamista.

Tahot ovat työstäneet Saimaa-sopimuksen, johon sitoutumisesta toimijat sopivat omissa toimielimissään.

Tarkoituksena on toteuttaa Saimaan alueen kansainvälistä yhteismarkkinointia, jonka kohdealueina ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yhteiseen tekemiseen suunnitellaan varattavaksi noin miljoonan euron vuosibudjetti.

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Saimaan alueen matkailijamääriä ja matkailutuloa sekä nostaa Saimaa yhdeksi Suomen kolmesta kansainvälisesti tunnetusta matkailualueesta Helsingin ja Lapin rinnalle, tiedotteessa kerrotaan.

Verkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit sekä niiden alueella matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat. Verkosto on avoin myös muille Saimaa-alueen toimijoille, ja yhteistyö Visit Finlandin kanssa tulee olemaan tiivistä.

Sopimuksen ja sen valmistelun yhteydessä laadittujen markkinointistrategian ja -suunnitelman perusteella verkosto aloittaa Saimaan alueen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin vuoden 2017 alussa edellyttäen, että kyseinen sopimus hyväksytään kaikkien osapuolten taholta.

Lähiajan suunnitelmissa on muun muassa yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Saksan markkinoille, kansainvälisiä messuosallistumisia sekä media- ja matkanjärjestäjämatkoja.