Lainsäädäntö

M&M 21.9. 19:09

EU-tuomioistuin päätti: Kosmetiikan eläinkoekieltoa ei voi kiertää

Colourbox
EU-alueen kosmetiikkatuotesäännökset kieltävät sellaisten tuotteiden markkinoinnin, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia.

EU-tuomioistuimen mukaan eläinkoekielto on yhä voimassa, vaikka kosmetiikan sisältämiä aineisosia olisi testattu eläinkokeilla EU:n toimivalta-alueen ulkopuolella.

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) on päättänyt keskiviikkona, ettei sen kosmetiikkatuotteille asettamassa eläinkoekiellossa ole poikkeuksia.

EU:n alueella toimivat kosmetiikkatuottajat eivät siis saa tuoda markkinoille tuotteita, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia.

CJEU käsitteli asiaa sen jälkeen kun European Federation for Cosmetic Ingredients -yhdistyksen (EFfCI) kolme jäsenyritystä halusi markkinoida kosmetiikkaa, joka oli kehitetty myyntiin Kiinaan ja Japaniin. Kosmetiikan valmistuksessa oli käytetty eläinkokeita, jotka oli tehty EU-alueen ulkopuolella.

Mainittuja ainesosia ei ollut vielä sisällytetty unionin markkinoille tuotuihin kosmeettisiin valmisteisiin.

EFfCI edustaa kosmeettisissa valmisteissa käytettävien ainesosien valmistajia EU:ssa.

EFfCI vei asian brittiläisiin tuomioistuimiin. Se katsoi, että yritykset eivät rikkoneet lakia, sillä eläinkokeet oli suoritettu EU-maiden ulkopuolisten maiden sääntöjen mukaisesti. Yhdistys halusi selvittää, altistuvatko kyseiset kolme yhtiötä mahdollisesti rikosoikeudellisille seuraamuksille, jos ne saattavat Britannian markkinoille sellaisia kosmeettisia valmisteita, joissa on unionin ulkopuolella eläinkokeilla testattuja ainesosia.

EU-säännökset kosmetiikkatuotteille kieltävät sellaisten tuotteiden markkinoinnin, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia.

”Oikeus katsoo, että EU-laki ei tee erottelua riippuen siitä, missä eläinkokeet on tehty. Säännöstelyllä pyritään nostamaan esiin vaihtoehtoisia, eläimiin liittymättömiä metodeja, joilla varmistetaan kosmetiikkatuotteiden turvallisuus”, CJEU kertoo tiedotteessa.

”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaarantuisi huomattavasti, jos EU-lakiin kirjattuja estoja voisi kiertää tekemällä eläinkokeita kolmansissa maissa.”

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö