Tulokset

M&M 22.2.2016 15:53 päivitetty 3.3.2016 15:39

Ilkka-Yhtymän liikevaihto laski hieman viime vuonna

Colourbox

Ilkka-Yhtymän liikevaihto ja liiketulos laskivat viime vuonna. Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laskusta johtuen konserni kirjasi kertatappion.

Mediakonserni Ilkka-Yhtymän liikevaihto laski viime vuonna 1,5 prosenttia ja oli 41,17 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 liikevaihto oli 41,80 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 prosenttia, ilmoitustuottojen 39 prosenttia ja painotuottojen 15 prosenttia.

Ilkka-Yhtymän liiketulos ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteisia eriä oli viime vuonna 4,56 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 4,93 miljoonaa.

Liiketulos ilman Alma Mediaa ja muita osakkuusyhtiöitä oli 5,99 miljoonaa euroa viime vuonna, kun se vuonna 2014 oli 4,93 miljoonaa euroa.

Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laimentumisen seurauksena konsernitilinpäätöksen rahoituseriin on kirjattu kertaluonteinen 3,53 miljoonan euron tappio. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Viime vuoden liiketulokseen sisältyy myös 1,42 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto. Konsernin liiketulos oli 8,99 miljoonaa euroa viime vuonna.

"Vuosi alkoi liikevaihdon ja kannattavuuden kannalta positiivisesti, mutta loppuvuonna kehitys heikkeni laskeneen mainosmyynnin seurauksena. Sisältöstrategiamme mukaisesti siirsimme osan kuluttajalle ilmaisista digitaalisista sisällöistä maksullisiksi sekä käynnistimme uuden maksullisen sisältö- ja uutisvideotuotannon", kertoo Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Matti Korkiatupa tiedotteessa.

Viime vuonna Ilkka-Yhtymä sisällytti lehtitilauksiin digilehtien käyttöoikeudet. Korkiatupa kertoo muutoksen parantaneen etenkin haja-asutusalueiden ja matkustavien asiakkaiden lukukokemusta.

"Uudistimme yritysmyyntimme toimintatavan tukemaan käyttöönottamamme monikanavaisen mainosverkon palvelujen tarjontaa ja myyntiä. Tarjoamme sekä itse tuotetuista että osakkuusyhtiöiden tai muiden kumppaniemme tuottamista palveluista koostuvia monipuolisia mainosratkaisuja tehostaaksemme asiakkaidemme markkinointia ja myyntiä", Korkiatupa kertoo.

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluu lisäksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10.

Vuonna 2015 konserni myi omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet.

Pohjalaismediat Oy fuusioitui osaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:tä 31. joulukuuta 2015.

Ilkka-Yhtymän päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, paikallislehdet Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat ja Suupohjan Sanomat, kaupunkilehdet Vaasan Ikkuna ja Etelä-Pohjanmaa, lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (27,30 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän tänä vuonna lähes vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran.