Digitaalisuus

M&M 10.1. 11:23

Investoinnit digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin kasvussa

Toimitusjohtajista ja muista ylimmän johdon vastaajista viidennes nimesi digitaaliset tuotteet ja palvelut investointikohteeksi vuodelle 2017. Viime vuonna näin teki 3 prosenttia johtajista kertoo tutkimusyhtiö Gartner.

Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan joka toinen organisaatio Suomessa investoi tänä vuonna digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Toimitusjohtajista ja muista ylimmän johdon vastaajista 20 prosenttia nimesi digitaaliset tuotteet ja palvelut investointikohteeksi vuodelle 2017. Viime vuonna vastaava luku oli 3 prosenttia. Tietohallintojohto nosti vastauksissaan digitaaliset tuotteet ja palvelut samalle tasolle kuin asiakaskokemuksen, mikä on yleensä ollut investointikohteiden kärjessä.

"Liiketoimintajohto on selkeästi aikaisempaa sitoutuneempi digitaalisiin hankkeisiin. Fokus alkaa siirtyä pelkästä sähköistämisestä kohti digitaalista murrosta: tuotantolaitosten digitalisointi, koulutuksen digitaaliset oppimisympäristöt, terveydenhuollon mobiilipalvelut, palvelu- ja toimitusketjujen hallinta tieto- ja kyberturvallisesti sekä palvelujen ja järjestelmien integrointikyvykkyys nousevat esiin", kertoo Gartnerin Managing Vice President Sanna Korhonen tiedotteessa.

Gertnerin mukaan toimialakohtaisuus lisääntyy, kun digitalisoitumisen vaatimuksia ymmärretään paremmin.

Digihankkeiden kehitystä hidastaa vastaajien mukaan eniten vaikeudet organisaatioiden muutosprosesseissa.

"On mukava nähdä, että perinteiset SLA-asiat, kuten palveluhallinta ja palvelujen toimitusvarmuus, nousevat ensimmäistä kertaa esiin myös toimitusjohtajien ja muiden liiketoimintavastaajien riskiagendalle. Se kertoo, että Suomessa ollaan jo siirtymässä kovaa vauhtia käytännön toteutuksiin", Korhonen sanoo.

"Suurimmat haasteet ovat kuitenkin muutoksen johtamisessa sekä tieto- ja kyberturvallisuudessa. Pelätään kehitystyön epäonnistumista tai vääriä teknologiavalintoja. Ajatus kehitys- ja osaajaekosysteemeistä sekä riskin jakamisesta houkutteleekin vastaajia. Lisäporkkanana toimii mahdollisuus laajentaa palvelutarjoamaa nopeasti vaikka oman organisaation muutosprosessi onkin vielä kesken."

Digitalisoituminen ja ICT-kehityshankkeet 2017 -tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen osallistui 159 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Media

22.06.2017 14:30

Parlamentaarisen työryhmän esitys: pienituloisten yleisradioveroa kevennetään

Parlamentaarinen työryhmä esittää yksimielisesti,yleisradioverolain muuttamista niin, että Yle-veron maksukynnys olisi 14 800 euroa kun se nykyisin on 11 100 euroa. Eläketulon maksukynnys olisi 14 100 euroa (nykyisin 10 300 euroa). Päivärahatulon maksukynnys olisi 14 100 euroa (nykyisin 10 300 euroa).