Media

Perttu Räisänen 10.1. 16:48

Kela muistuttaa median vallasta: Huomio voi vääristää perustulokokeilun tuloksia

"Kiinnostus on ymmärrettävää, mutta jotta kokeilun tulokset eivät vääristyisi, koehenkilöitä ei pitäisi lähestyä sen enempää kuin ilman kokeilua", Kelan blogitekstissä kirjoitetaan.

Ylimääräinen mediahuomio voi vaikuttaa vääristävästi vuodenvaihteessa käynnistyneen perustulokokeilun tuloksiin, Kela varoittaa verkkosivuillaan julkaistussa blogitekstissä.

"Kiinnostus on ymmärrettävää, mutta jotta kokeilun tulokset eivät vääristyisi, koehenkilöitä ei pitäisi lähestyä sen enempää kuin ilman kokeilua. Tutkimuksen näkökulmasta myös muu mediahuomio voi heikentää tulosten luotettavuutta", Kela kirjoittaa.

Perustulokokeilun ensisijaisena tavoitteena on tutkia perustulon vaikutusta kokeiluun valitun väestöryhmän työllistymiseen ja työmarkkinakäyttäytymiseen, Kela kertoo. Toissijaisesti voidaan tutkia muita vaikutuksia, kuten osallistujien kokemaa hyvinvointia.

"Kuten yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa yleensäkin, kiinnostuksen kohteena on perustulon vaikutus väestöryhmän tasolla, ei perustulon vaikutus yksittäiseen henkilöön", Kela täsmentää.

"Nämä tavoitteet on syytä pitää kirkkaana mielessä, kun pohditaan, millä tavoin koehenkilöitä voidaan lähestyä, mitä tietoja heistä kerätään ja mitä tutkimustuloksia kokeilun aikana julkaistaan."

Kelan tekstissä muistutetaan, että esimerkiksi lääketieteessä kokeelliset asetelmat pyritään usein toteuttamaan niin, etteivät koehenkilöt tiedä osallistuvansa kokeeseen, sillä tieto kokeeseen osallistumisesta vaikuttaa herkästi koehenkilöiden käytökseen.

"Yhteiskuntatieteellisistä kenttäkokeista taas on opittu, että ihmiset reagoivat herkästi erilaisiin ympäristötekijöihin, kuten kokeista uutisointiin ja vuorovaikutukseen kokeen järjestäjän kanssa."

Jotta kokeilun perusteella voidaan tehdä päätelmiä itse perustulon vaikutuksista, nämä ympäristötekijät on Kelan mukaan pyrittävä minimoimaan.

"Muuten kokeilun tulokset johtuvat osittain pelkästään kokeiluun osallistumisesta, eivät itse perustulosta."

"Perustulokokeilussa henkilökohtaisen huomion kohteena oleminen voi vaikuttaa paitsi koehenkilöiden työmarkkinakäyttäytymiseen ja ansaintamahdollisuuksiin, myös heidän kokemaansa hyvinvointiin ja suhtautumiseensa itse perustuloon", Kelan blogissa kirjoitetaan.

Kela painottaa, ettei se myöskään julkaise perustulokokeilun tuloksia ennen kahden vuoden kokeilun päättymistä. Tulosten julkaisu voisi sekin vaikuttaa koehenkilöiden käytökseen.

Lähde: Kauppalehti

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Maksaminen

19.10.2017 18:06

MP: Apple Pay tulee vihdoin Suomeen

Apple julkistaa maksupalvelunsa Suomessa ensi viikolla, kertoo Ruotsin Macpro-sivusto nimettömiin lähteisiin vedoten.