Kumppanuudet

M&M 1.12.2016 07:00 päivitetty 1.12.2016 08:20

Kela valitsi kahdeksan toimistoa - Dynamo&Son, Kurio ja Hill+Knowlton etusijalla

Kela uudistaa markkinointiviestintäänsä toimistopataljoonan turvin.

Kela on valinnut kahdeksan toimistoa markkinointiviestinnän kumppaneikseen kahdeksi vuodeksi. Kilpailutuksessa kolme toimistoa valittiin ensisijaisiksi kumppaneiksi.

Marraskuun alusta alkaen Kelan mainostoimistona on toiminut Dynamo&Son, viestintätoimistona Hill+Knowlton ja sosiaalisen median toimistona Kurio.

Ensissijaisten toimistojen ohella Kela on ottanut markkinointiviestinnän kumppaneikseen ThreeFiveEightin eli 358:n ja Ellun Kanat, sosiaalisen median kumppaneikseen Dinglen ja Milttonin sekä viestinnän, erityisesti vaikuttaja- ja kriisiviestinnän kehittämisen kumppaneikseen Ellun Kanat ja Viestintä Oy Drumin.

Miksi päädyitte valitsemaan kumppaneiksi kaikkiaan kahdeksan toimistoa, Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki?

"Lähtökohta on se, että kussakin osa-alueessa ykköseksi sijoittuneen toimiston kanssa tehdään ensimmäisenä yhteistyötä. Sopimuksissa on on määritelty tarkasti, missä tilanteessa mennään muihin toimistoihin."

"Jos on sellainen tilanne, että ensimmäiseksi sijoittunut toimisto ei pysty tekemään esimerkiksi määrällisesti tai asetetussa aikarajassa niitä töitä, mitä meillä on, silloin tehtävä siirtyy seuraavalle. Kun meillä on useita valmiiksi kilpailutettuja kumppaneita, ei tarvitse aloittaa alusta melko työlästä kilpailutusprosessia."

Kun kumppaneita on useita, tuloksena saattaa olla toisinaan sekavaa viestintää. Miten vältätte viestintäsopan?

"Olemme miettineet tätä paljon, mutta uskomme, että pärjäämme sen kanssa ihan hyvin. Olemme käyneet toimistojen kanssa keskusteluja ja rohkaisseet heitä keskinäiseen yhteistyöhön."

"Tässä käynnistysvaiheessa teemme tietysti paljon koordinointia ja roolitusta: etsimme ne kulmat, mistä kukakin Kelaa lähestyy. Kaikki eivät voi esimerkiksi tehdä visuaalista ilmettä."

"Täytyy myös sanoa, että kaikki osa-alueissa ykkösiksi sijoittuneet toimistot ovat osallistuneet kilpailutuksessa vain yhteen osa-alueeseen. Eli he ovat itse arvioineet, että tämä on heidän vahvuusalueensa."

Onko joku toimistoista nostettu leadin asemaan?

"Olemme vielä käynnistysvaiheessa kumppanuuksien osalta. Sen voin sanoa, että ainakin visuaalisen ilmeen kehittämisen ykkösvastuu on Dynamo & Sonilla. Se tietysti valuu kaikkeen muuhunkin meidän tekemiseen."

Kela kertoo tiedotteessaan, että toimistojen valinnassa laadun painoarvo oli 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia. Laadun osalta kilpailutuksessa arvioitiin muun muassa tavoitteellisuutta ja mitattavuutta, toimistojen luovuutta sekä kykyä tuottaa ymmärrystä ja tietoa eri asiakasryhmistä.

Kaksivuotisen sopimuskauden jälkeen toimistojen sopimuksia on Kelan mukaan mahdollista jatkaa vielä kahdella vuodella.

Kelan kilpailutukseen otti osaa yhteensä 27 toimistoa.