Verkkokauppa

M&M 17.2.2016 16:11 päivitetty 3.3.2016 15:39

Komissio helpotti verkkokaupoista valittamista

EU:n uuden verkkopalvelun kautta kuluttaja voi hakea verkkokaupan riita-asialle tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua.

Euroopan komissio on avannut verkkopalvelun, joka toimii riidanratkaisufoorumina kuluttajille ja yrityksille.

Online Dispute Resolution -foorumin (ODR) kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa EU-maassa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle. Suomessa ODR-järjestelmään kuuluvia riidanratkaisuelimiä ovat kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE sekä liikennevahinkolautakunta.

ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa käsittelyyn riita-asian, joka koskee verkossa tehtyä kulutustavaran tai -palvelun hankintaa. Jos vaihtoehtoisia elimiä on useampia, saavat kuluttaja ja tavaran tai palvelun tarjoaja itse valita ratkaisun tekevän elimen.

Eri maiden riidanratkaisuelinten menettelysäännöt voivat poiketa suomalaisten riidanratkaisuelinten menettelysäännöistä: osa riidanratkaisuelimistä perii käsittelymaksuja, joillakin on riidan kohteena olevaa taloudellista etua koskevia raja-arvoja ja osa antaa sitovia, täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja.

ODR toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Ratkaisut riitoihin voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään.

Kaikkien palvelujaan ja tuotteitaan verkossa kuluttajille tarjoavien EU-alueella toimivien yritysten tulee vastedes linkittää ODR-forumin osoite sivuilleen.