Vuoden toimisto

Aleksi Ylä-Anttila 10.2. 20:50

Kopla palkittiin parhaasta asiakasymmärryksestä: "On katsottava rohkeasti tulevaisuuteen"

Antti Mannermaa
Koplan toimitusjohtaja Kati Nurminen (kesk.) yhdessä strategiensa Tatu Malmströmin (vas.) ja Johanna Järveläisen (oik.) kanssa.

Vuoden toimisto -tutkimuksessa parhaana asiakasymmärrystoimistona palkittiin Kopla Helsinki. Shortlistalle pääsi mukaan myös Frankly Partners.

Koplan perustaja ja toimitusjohtaja Kati Nurminen on nähnyt toimiston kasvavan viiden vuoden aikana kahden ihmisen yrityksestä lähes 20 henkeä työllistäväksi toimistoksi. Miten asiakasymmärrys on tällä aikavälillä Suomessa kehittynyt?

"Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen kehittämisen rooli yrityksissä on vahvistunut todella paljon. Yhä useampi yritys on asiakaslähtöinen ja haluaa kehittää asiakaskokemusta eteenpäin", Nurminen arvioi.

Koplan strategit Tatu Malmström ja Johanna Järveläinen korostavat luottamuksen merkitystä hyvän asiakassuhteen luomiseksi. Parhaiten tämä onnistuu, kun toimisto on aktiivisesti mukana alusta saakka.

"Panostamme siihen, että emme vain pudota raporttipinkkaa syliin ja häivy paikalta. Pyrimme olemaan kumppanina auttamassa, että uudet toimintatavat menevät käytäntöön. Kun tämä tehdään hyvin, luottamus lunastetaan ja sitä kautta päästään tekemään uusiakin juttuja", Malmström kiteyttää.

Koplan strategi Johanna Järveläinen kiteyttää vuoden 2017 kahteen sanaan: tulevaisuus ja trendit.

"Vaikka ollaankin haastavassa taloustilanteessa, on katsottava yhä voimakkaammin tulevaisuuteen. Vaikean taloustilanteen aikana katsotaan helposti vähän lähelle. Siksi meidän tulee itse katsoa rohkeasti tulevaan ja rohkaista myös asiakkaitamme tekemään niin", Järveläinen korostaa.

Tutkimuksessa toimistojen toimintaa arvioitiin asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 725. Valtaosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö