Nimitykset

Aleksi Ylä-Anttila 16.8. 09:00 päivitetty 16.8. 13:27

Mainostajien Liiton uusi toimitusjohtaja: "Mainostaja ei välttämättä tunnista olemassa olevia mahdollisuuksia"

Timo Pylvänäinen
Riikka-Maria Lemminki aloittaa Mainostajien Liiton toimitusjohtajana 28. elokuuta.

Riikka-Maria Lemminki, 43, aloittaa Mainostajien Liiton toimitusjohtajana 28.8.2017. Yritysten kanssa läheistä yhteistyötä kaksi vuosikymmentä tehnyt Lemminki arvioi, että suomalaiset yritysjohtajat ovat vähitellen alkaneet ymmärtää markkinoinnin merkitystä.

Kauppatieteiden maisteri, markkinointitradenomi Riikka-Maria Lemminki siirtyy Mainostajien Liiton toimitusjohtajaksi Alma Medialta. Hän on työskennellyt viime vuodet johtavana konsulttina Alma Talent CRM:llä. Samalla hän on vastannut Alma Talent CRM:n myynnistä.

Aiemmin hän oli osakkaana JM Tiedossa, jonka Alma osti vuonna 2015. JM Tiedon erityisalana oli markkinointi- ja myyntikonseptien rakentaminen b-to-b-yrityksille.

"Käynnistin käytännössä markkinointiliiketoiminnan siellä. Aikaisemmin vastasin Allu Finlandilla markkinoinnista. Perustin ja vedin organisaation sisäistä markkinointiyksikköä. Meillä oli viidessä maassa tytäryhtiöt ja 40 maassa jälleenmyyjät, joille teimme markkinointia ulkoistettuna resurssina", Lemminki kertoo.

Lemminki on ollut yritysten kanssa tekemisissä 20 vuotta. Hän on perehtynyt työssään erityisesti asiakasrajapintaan ja digikanavien kehitykseen. Tuttava vinkkasi uusia haasteita etsineelle Lemmingille, että Mainostajien Liiton toimitusjohtajan paikka oli auki. Lemminki päätti hakea tehtävään, vaikka myöhästyi niukasti rekrytointiprosessista.

Prosessi oli lopulta nopea. Lemminki kertoi suunnitelmansa Mainostajien Liiton toiminnan edistämisestä valintaprosessin yhteydessä. Hän oli kiteyttänyt strategiansa kolmeen sanaan: suurempi, näkyvämpi ja vaikuttavampi.

"Liitossa on nyt 400 jäsentä. Katsoin Kauppalehden tietopalveluista, että jos otettaisiin mukaan sellaiset organisaatiot, jotka ovat nimenneet vähintään kaksi ihmistä markkinointiin, potentiaalisia uusia jäseniä olisi yli 20 000. Pyrimme ehdottomasti jäsenmäärän kasvattamiseen."

Esteet esiin

Näkyvämpi ja vaikuttavampi kulkevat käsi kädessä. Digitalisaation kautta pyritään puhuttelemaan yleisöjä useissa eri kanavissa, kuten järjestön omilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

"Vaikuttavuus tulee siitä, että on tuotettava sellaisia palveluita, joita markkinoijat todella tarvitsevat. On selvitettävä esimerkiksi kyselyiden kautta, mitkä ne tarpeet ovat. Miksi ei tehdä enemmän, mitkä ovat ne esteet? Ovatko ne osaamisessa, budjettien allokoinnissa tai muiden resurssien allokoinnissa? Sitten mietitään keinoja ja työkaluja, joiden avulla näitä esteitä saadaan poistettua", Lemminki toteaa.

Uusia työkaluja voivat olla esimerkiksi analytiikan, koulutuksen ja sisällöntuotannon yhteyteen hankitun tiedon pohjalta kehitettävät palvelut. Suuremman jäsenmäärän ohella Lemminki haluaa Liiton verkottuvan vahvemmin myös muiden toimijoiden kanssa.

"Totta kai Mainostajien Liitto palvelee myös Suomessa toimivia organisaatioita ja auttaa myös kotimaisia yrityksiä, jotka toimivat eri markkinoilla. Verkostojen luominen on tärkeä keino tässä työssä."

Uudistaminen on tärkeää, sillä ympäröivä maailma on oletettua pidempään kestäneen taloustaantuman aikana muuttunut. Ihmiset ovat vaativampia ja medialukutaito on kasvanut. Koska yritykset eivät tässä ympäristössä enää välttämättä saa viestiään läpi massamarkkinnoinnin kautta, niiden toimintaa on tuettava.

"Iso tavoite on, että saadaan Suomi nousuun. Autetaan yrityksiä täällä. Tehdään talkootyötä hartiavoimin. Pyritään siihen, että markkinoinnilla tuetaan konkreettisesti myyntiä ja saadaan konkreettisia euromääräisiä tuloksia", Lemminki korostaa.

Etujärjestöstä edelläkävijäksi

Lemminki tapasi valintaprosessin yhteydessä myös hallituksen jäsenet. Valinta oli selvä juhannusviikon keskiviikkona. Hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkösen mukaan hakijoita oli mukava määrä. Valinta oli kuitenkin lopulta helppo.

"Riikka-Marian kohdalla puhuttelivat monet asiat. Hän on työskennellyt osakkaana yrityksessä, jonka Alma Media myöhemmin osti. Lisäksi hänellä oli vahva tausta digitalisaation ja digitaalisen osaamisen puolella. Nämä yhdistyivät muiden ominaisuuksien kanssa sillä tavoin, että juhannusviikon keskiviikkona lyötiin kättä päälle", Rytkönen kertoo.

Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen kertoo uuden toimitusjohtajan valinnan olleen selvä juhannusviikolla. | Kuva: Kimmo Haapala

 

Lemminki itse pitää Mainostajien Liiton toimitusjohtajan paikkaa "jokaisen markkinoinnin ammattilaisen unelmapaikkana". Hänellä oli lopulta mahdollisuus valita muutaman pestin välillä. Valinnan kannalta ratkaisevan sysäyksen antoivat tulevat työtoverit.

"Hallitus oli iso syy siihen, että päätin lähteä Mainostajien Liittoon. Minuun teki vaikutuksen heidän tapansa katsoa muuttuvaa maailmaa ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Olen tavannut myös henkilökunnan muutamaan otteeseen. Porukassa on äärettömän kokeneita ihmisiä, joilla on paljon annettavaa. Ei ollut havaittavissa minkäännäköistä muutosvastarintaa, mikä on minusta poikkeuksellista", Lemminki toteaa.

"Otamme uuden toimitusjohtajan vastaan todella hyvillä mielin. Hän pääsee alusta lähtien rakentamaan yhdessä hallituksen kanssa järjestölle uutta strategiaa ja sitten toteuttamaan sen", Rytkönen sanoo.

Mainostajien Liiton toimitusjohtajana vuodesta 2001 toiminut Ritva Hanski-Pitkäkoski jätti paikkansa tänä vuonna. Hän saa Rytköseltä kiitokset pitkäjänteisestä työstä etujärjestön johdossa.

"Ritva Hanski-Pitkäkoski on tehnyt meillä todella hyvää työtä 17 vuoden ajan. Hän täytti helmikuun alussa 60 vuotta. Totesimme, että järjestön uudistaminen lähtee nyt siitä, että haemme uutta toimitusjohtajaa. Tämä linjaus tehtiin puolin ja toisin hyvässä hengessä", Rytkönen kertoo.

Järjestö lähti itse tekemään tutkimusta siitä, mihin suuntaan jäsenistö haluaisi Mainostajien Liiton kehittyvän. Jäsenistön toiveena oli, että Mainostajien Liitosta kehittyisi etujärjestön ohella eräänlainen alusta, jonka kautta monenlaiset organisaatiot voivat tavoitella kasvua.

"Totesimme, että olemme etujärjestö, mutta meiltä tilataan edelläkävijyyttä. Haluaisimme olla jatkossa sellainen taho, jonka kautta esimerkiksi startup-yritykset voivat hakea tukea ja apua kaupallistamiseen. Järjestö voi olla parhaimmillaan jäsenistölleen eräänlainen platform, jonka kautta markkinointijohtajat saavat toisiltaan tuke ja ideoita", Rytkönen arvioi.

Mainostajien liitosta on tarkoitus kehittää toimija, joka pystyy toimimaan kasvun vauhdittajana monenlaisille organisaatioille. Tähän saakka Mainostajien Liitto on profiloitunut melko vahvasti isojen mainostajien etujärjestöksi.

"Suomessa on todella hyviä startupeja ja älyttömän hyviä Born Global -yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea. Nykyään pelkät isot organisaatiot eivät tarvitse puolestapuhujaa, vaan kenttä on tänä päivänä todella laaja. Tämä näkyy jäsenistön rakenteessa. Jatkossa tarjotaan varmasti palveluita kaikenlaisille organisaatioille", Lemminki kiteyttää.

"Suomesta puuttuu analyysikulttuuri"

Lemminki arvioi, että yritysjohdon suhtautuminen markkinointiin on muuttunut Suomessa uuden vuosituhannen aikana. Erityisen positiivista on Lemmingin mielestä se, että uudistaminen on lähtenyt liikkeelle liiketoiminnan johdosta.

"Aika harvassa firmassa puhutaan enää pelkästään myynnistä. Siinä yhteydessä puhutaan myös markkinoinnista. Sama toimii myös toisin päin. Markkinoinnista ei enää puhuta irrallisena resurssina, vaan se nähdään osana myyntiä", Lemminki arvioi.

Digitalisaatio on tuonut mukanaan useita uusia kanavia. Mahdollisuuksia ja väyliä tehokkaan markkinoinnin tekemiseen on paljon. Tämä tuo mukanaan myös haasteita.

Lemmingin arvion mukaan mainostaja ei aina välttämättä tunnista olemassa olevia mahdollisuuksia. Kartoittamalla asiakkaan ostopolkua ja heidän käyttäytymistään tavoittavuus voisi olla suurempi.

"Analyysikulttuuri puuttuu Suomesta. Lähdetään hutkimaan ennen kuin tutkitaan. Digikanavissa on saatavilla paljon tietoa. Jo se, että selvitetään, missä asiakkaat liikkuvat, on hyvä lähtökohta. Sitten lähdetään vielä siitä syventymään. Selvitetään, mitä he tekevät niissä kanavissa, mistä asioista he ovat kiinnostuneita ja milloin he liikkuvat siellä. Sitä kautta voidaan selvittää, millä sanomalla kyseiseen kanavaan pitäisi mennä ja millä asiakkaat saataisiin aktivoitua."

Tulevaisuudessa Lemminki toivoo mainonnan tuottajien ja mainostajien välisen suhteen kehittyvän entistä avoimemmaksi. Mainostajalla on usein selkeä käsitys siitä, mitä halutaan tehdä ja missä kanavissa. Nämä näkemykset tulisi välillä myös haastaa.

"Mainostaja ei välttämättä tunnista olemassa olevia mahdollisuuksia. He haluavat esimerkiksi ostaa Facebook-mainontaa, vaikka olisi järkevämpää näkyä ihan muissa kanavissa. Mainonnan tekijän on uskallettava tällaisessa tilanteessa haastaa mainostajan näkemys. Todeta, että tuossa ratkaisussa ei ole mitään järkeä", Lemminki sanoo.

Alma Media kustantaa Markkinointi & Mainontaa.