Media

Kimmo Lundén 9.2.2016 15:32 päivitetty 3.3.2016 15:39

Sanoma ei jaa bonuksia viime vuodesta kenellekään

Sanomalle syntyi myös kustannussäästöjä, kun tappiovuodelta ei jaeta kannustepalkkioita johdolle tai koko muulle henkilöstöllekään.

Mediakonserni Sanoman koko vuoden liiketappio kertaerineen oli 124 miljoonaa euroa, ja yhtiö on päättänyt olla maksamatta kannustepalkkioita viime vuodelta. Bonuksia ei jaeta sen enempää johdolle kuin muulle henkilöstöllekään.

Tiistain tulosjulkistusinfossa talousjohtaja Kim Ignatius kuvasi Sanoma Media Finlandin tuottoja vuoden viimeiseltä neljänneksellä arvioitua paremmiksi. Samoin elokuussa aloitettu 50 miljoonan euron kulusäästöohjelma on edennyt suunnitellusti. Osa tästä tulee säästöissä kannustepalkkioissa.

Koko säästövaikutus toteutuu yhtiön arvion mukaan vuonna 2016.

Vuonna 2015 Sanoman liikevaihto laski 9,7 prosenttia ja oli 1 716,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoi, että vuonna 2013 kerrottu uusi strategia keskittyä valikoituihin liiketoimintoihin ja myydä tai poistua muista, on nyt saatettu loppuun.

Onko pitkä yritysmyyntien lista nyt käyty loppuun, toimitusjohtaja Susan Duinhoven?

"Kyllä. Meillä on yhä laaja brändivalikoima ja jotain pienempiä myyntejä tai ostoja voi toki tulla. Vuoden 2013 laaja ohjelma on nyt loppu."

Uusi osakepohjainen bonusjärjestelmä

Sanoma kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä, että yhtiön hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän jatkosta noin 300 työntekijälle.

Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018 on osa 7.2.2013 ja 7.2.2014 julkistettuja osakepohjaisia kannustinohjelmia.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 ansaintakriteerit ovat oikaistu osakekohtainen tulos ja oikaistu kassavirta vuonna 2016.

Ansaintakriteerien perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan mukana oleville työntekijöille keväällä 2019 edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan ja että työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 kustannus yhtiölle sen toteutuessa tavoitetasolla on arviolta noin 2,3 miljoona euroa.

Vuoden 2016 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 kustannus yhtiölle on arviolta noin 1,8 miljoonaa euroa.