Tutkimukset

M&M 17.3. 13:05

Tutkimus: Avoimen datan hyödyntäminen kytkösissä uusien innovaatioiden tekemiseen

Vaikka avointa dataa on olemassa, sen hyödyntämisessä on edelleen kehitettävää, Etlan toteuttamassa tutkimuksessa todetaan.

Avointa dataa ja massadataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntävät yritykset tekevät markkinoiden kannalta uusia tuoteinnovaatioita suhteellisesti useammin kuin yritykset, jotka eivät hyödynnä dataa, selviää Valtionneuvoston kanslian tuoreesta raportista.

Avoimen datan vaikuttavuutta selvittäneen tutkimuksen mukaan dataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntäneiden yritysten liikevaihto kasvoi informaatio- ja viestintätoimialan yrityksissä vuosina 2012–2014 keskimäärin yli 17 prosenttia enemmän kuin niillä saman toimialan yrityksillä, jotka eivät hyödyntäneet dataa innovaatioissaan. Eri tietotyypeistä liikennetietojen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa liittyi huomattavasti liikevaihdon kasvuun.

Tutkimuksen mukaan datan avoimmuus ei ole kuitenkaan ole edellytys sen laajalle hyödyntämiselle, vaan tietohallinnan työkaluja on edelleen kehitettävä. Avointa dataa on myös haastava löytää pirstaleisen jakelun takia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtama hanke toteutettiin Etlan ja Open Knowledge Finlandin yhteistyönä. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen ohjausryhmään on osallistunut useiden eri ministeriöiden edustajia.

Kommentti

28.04.2017 12:27

Keskittämällä saat enemmän

Telekilpailu siirtyi viimein kunnolla keskittämiseen. Mitä enemmän simmejä, sitä halvemmaksi tulee, vai...