Tutkimus

M&M 10.8. 11:30

Tutkimus: Markkinointijohtajat uskovat, että kognitiivisten teknologioiden merkitys korostuu markkinoinnissa

Colourbox

Markkinointijohtajat uskovat, että kognitiiviset ratkaisut parantavat asiakaskokemusta ja niistä saadaan taloudellista hyötyä, esimerkiksi korkeampaa markkinoinnin ROI:ta.

IBM Institute of Business Valuen tekemän tutkimuksen mukaan 64 prosenttia myynti- ja markkinointijohtajista uskoo, että erilaiset kognitiiviset ratkaisut ovat keskeinen osa markkinointia ja myyntiä vuoteen 2020 mennessä. Vain 24 prosentilla tutkimukseen osallistuneista on tällä hetkellä valmiuksia ottaa näitä uusia teknologioita käyttöön.

Tutkimukseen osallistui 525 markkinointi- ja 389 myyntijohtajaa eri toimialoilta. Markkinointi- ja myyntijohtajat ovat tutkimuksen mukaan yksimielisiä siitä, että asiakastyytyväisyys on merkittävin syy siihen, miksi kognitiivisia ratkaisuja tulisi hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa.

Kognitiivinen teknologialla tarkoitetaan IBM Watsonin kaltaisia tekoälyratkaisuja, jotka pystyvät analysoimaan suuria määriä dataa, kuten ääniä ja kuvia, ja käsittelemään siitä saatua informaatiota.

Markkinointijohtajat hakevat kognitiivisista ratkaisuista parempaa asiakaskokemusta ja taloudellista hyötyä, esimerkiksi korkeampaa markkinoinnin ROI:ta.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö