Tutkimukset

M&M 16.2. 10:23

Tutkimus: Nämä ovat vaikeimmat asiat yrityskulttuurin rakentamisessa

Tomi Vuokola
Digitalisaatiota on kyselytutkimukseen vastanneiden henkilöstöjohtajien vastauksien perusteella tällä hetkellä vähiten tärkeintä johtamisessa. Kuvituskuva.

Rainmaker Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella merkittävä osa henkilöstöjohtajista arvioi orgaanisaationsa panostavan yrityskulttuurin kehittömiseen. Vaika asia koetaan tärkeänä, siinä nähdään myös selkeitä haasteita.

Kyselytutkimuksessa sata suomalaista keskisuurten ja suurten yritysten henkilöstöjohtajaa ja -päällikköä vastasivat johtamiseen ja kasvunäkymiin liittyviin kysymyksiin.

Keskisuurten ja suurten yritysten henkilöstöjohtajat uskovat kyselytutkimksen perusteella vahvasti organisaatioidensa kasvuun. Liiketulosten kasvuun uskotaan selvästi enemmän kuin henkilöstömäärän kasvuun. Digitalisaatio, HR-järjestelmät tai resurssitehokkuus eivät ole henkilöstöjohtajien mukaan tärkeitä teemoja johtamisessa tällä hetkellä.  

Kolme neljästä henkilöjohtajasta arvioi yrityksensä liiketuloksen kasvavan seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet (48 prosenttia) henkilöstöjohtajista kertoo yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan vuoden sisällä.

Vastausten perusteella digitalisaatio ei kosketa henkilöstöalaa. Vain kaksi prosenttia vastaajista kertoo datan ja analytiikan hyödyntämisen olevan tärkein johtamisen teema tällä hetkellä. Neljä prosenttia kertoo HR-järjestelmien olevan pääasiallinen huomion kohde omassa yrityksessä. Yksikään HR-johtaja ei koe kilpailukykysopimuksen pääasialliseksi huomion kohteeksi yrityksessään.

"Datan ja analytiikan mahdollisuudet tai big datan tarjoamat tulevaisuuden visiot eivät ole tulosten perusteella vielä konkretisoituneet henkilöstöjohtajille. Analytiikka tukee perinteisesti ensin talouden funktioita ja yrityksen toiminnanohjausta ja vakiintuu vasta sitten muihin toimintoihin. Kun henkilöstöjohtajat vakuuttuvat digitalisaation konkreettisista hyödyistä, tulee teema varmasti ajankohtaiseksi myös HR:ssä, sanoo Rainmakerin toimitusjohtaja Markus Pyrhönen.

Tärkein johtamisen teema on tutkimuksen perusteella tällä hetkellä osaamisen johtaminen. Tämän valitsi tärkeimmäksi teemaksi  38 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimmäksi teemaksi nousi organisaation kulttuurin määrittely ja kehittäminen (31 prosenttia vastaajista). Lähes yhdeksän kymmenestä (86 prosenttia vastaajista) HR-johtajasta kertoo organisaationsa panostavansa yrityskulttuurin kehittämiseen. Kolmannes yrityksistä käyttää ulkopuolista kumppania yrityskulttuurin kehittämiseen.

Vaikeinta yrityskulttuurin rakentamisessa ovat viestintä ja johtaminen, jotka neljä kymmenestä (38 prosenttia) vastaajasta valitsi suurimmiksi haasteiksi. Kolme kymmenestä vastaajasta (29 prosenttia) kertoi myös ihmisten sitoutumisen ja motivoinnin olevan suurimpia haasteita. Vain harva henkilöstöjohtaja kertoo poissaolojen tai resurssitehokkuuden huolettavan.

"Joitakin vuosia on jo puhuttu, että yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, ja viesti näyttää menneen perille. Suomessakin on noussut menestystarinoiksi yrityksiä, jotka ponnistavat vahvan yrityskulttuurin pohjalta. Kulttuuri on avainroolissa modernissa, kehittyvässä organisaatiossa, sillä jos kulttuuri tukee muutosta, syntyy menestystä", sanoo kyselytutkimuksesta vastaava, Rainmakerin myyntijohtaja Johanna Hirn-Yli-Juuti.