Markkinointitutkimus

M&M 21.9. 14:50

Zeeland selvitti: Digitalisaation tuoma muutos vie markkinoinnin päättäjiltä yöunet

Colourbox

Markkinoinnin päättäjillä on paljon odotuksia yhteistyökumppaneilta.

Markkinoinnin päättäjillä on erilaisia huolenaiheita markkinoinnin tekemisessä. Näitä huolenaiheita ovat muun muassa markkinoinnin rooli omassa organisaatiossa, oman bisneksen muuttuminen digitalisaation aikana sekä oma in-house-tekeminen ja tiimien pieneneminen.

Tiedot käyvät ilmi markkinointitoimisto Zeeland Familyn tekemästä Markkinoinnin haasteet ja odotukset yhteistyökumppaneille -haastattelututkimuksesta. Tutkimuksessa markkinoinnin päättäjät kertovat, mitkä ovat markkinoinnin haasteet yrityksissä tänä päivänä.

Yhdeksi haasteeksi katsottiin se, että markkinoinnin päättäjät haluaisivat markkinoinnille strategisemman roolin organisaatioissaan.

Markkinoinnin koettiin usein jäävän taktiseen rooliin, eikä markkinoinnin tekemistä arvosteta sisäisesti.

Digitalisaatiossa puolestaan keskeisenä haasteena on se, kuinka erottua muista ja saada oma viesti läpi. Oman bisneksen ollessa murroksessa, korostuvat uudenlaiset tekemisen mallit, siirtyminen digimaailmaan tai b-to-b-kohderyhmästä kuluttajamarkkinointiin. Tässä kaikessa tarvitaan kumppaneita, joiden avulla opitaan ajattelemaan luovasti ja kasvattamaan aktiivisesti omaa ymmärrystä ja bisnestä.

Omassa in-house-tekemisessä haasteena pidettiin tiimien kutistumista, jolloin yhteistyökumppaneiden rooli korostuu entisestään. Samalla odotukset kumppaneiden osaamiselle kasvavat.

Markkinoinnin päättäjillä oli Zeeland Familyn mukaan paljon odotuksia yhteistyökumppaneille.

Kumppanilta pitäisi löytyä ymmärrystä siitä, miten maailma ja liiketoimintaympäristö muuttuvat, kumppanin pitäisi olla asiantuntija, joka avaa silmät uuden potentiaalin näkemiselle ja kumppanin täytyisi ideoida aktiivisesti uusia ratkaisuja, myös muutenkin kuin tarpeeseen, johon asiakas tilaa.

Kumppanin halutaan olevan myös vahva strategisen ja taktisen tekemisen yhteensovittamisessa sekä digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien ja keinojen tuomisessa asiakkaan tietoon.

Yleisesti ottaen digitalisaatio nousi tutkimuksessa vahvasti esiin. Tärkeäksi asiaksi katsottiin, että hyvät ideat ja hyvät tarinat pitää saada oikeisiin kanaviin, jotta asiakas tavoitetaan parhaiten.

Tutkimuksen tiedot kerättiin kymmenellä eri syvähaastattelulla kesäkuussa 2016. Yritykset olivat pitkälti suuria yrityksiä, ja ainakin kahden mukana olleen yrityksen liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa.

Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Zeeland Familyn asiakasyrityksien edustajat, markkinoinnin johtajat ja päättäjät.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö