Kaksi suurta liiketoiminnan muutosta on tapahtunut digitaalisaation myötä. Kun kilpailu on kiristynyt ja kansainvälistynyt, yhtiöt ovat yhtä aika kasvaneet, mutta tulleet ketterimmiksi. Nopeus on ainoa keino menestyä.

Vanha yritysmalli oli pullahtaa paksuksi ja kömpelöksi. Erityisesti palkattiin ihmisiä vahtimaan muiden ihmisten työntekemistä. Keskijohto-ilmiö hidastutti yrityksen toiminnan ja tuli kalliiksi. Yritysjohdon strategiat eivät ikinä laskeutuneet asiakkaiden kanssa työskentelevien tasolle, koska välissä oli hissipeliä pelaava jatkuvasti vaihtuva ryhmä, joka ei oikeasti päättänyt mistään eikä ollut tekemisissä asiakkaiden kanssa.

Maalaisjärkikin sen sanoo ettei tälläinen kovapalkkainen keskijohto tuota mitään arvoa ketjuun.

Nyt yhä useampi yritys on muuttanut organisaatiomallinsa litteäksi. Asiakkaiden kanssa työtä tekevien valta on kasvanut. Heillä on mandaatti käyttää omaa järkeään ja parantaa palvelua. Asiakaskokemus paranee kun pääsee keskustelemaan ihmisen kanssa, jolla on oikeus tehdä asioille jotain.

Intialainen talousnobelin voittanut yritysjohtaja meni niin pitkälle, että hänen yrityksessään kaikki päätäntävalta on asiakaspalvelulla. Johdon tehtävä on siunata asiakasrajapinnassa löydetyt parannusehdotukset. Norsunluutornissa olevat tunnustavat etteivät he voi olla tietoisia mitä trendejä ja muutoksia kentällä pitää tehdä.

Toinen malli on sellainen jossa yrityksen johto on koko ajan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Johto tulee kasvoillaan esiin ja on valmis laittamaan kätensä saveen. Usein yritysten liikeidean luoneet ovat olleet ihmisiä jotka oivaltavat kokemuksen kautta millaisia tuotteita ja palveluita maailmaan pitää synnyttää. Tämä herkkyys häviää, kun yritys korporoituu. Yrittäjäomistajat ovat palaamassa takaisin ruohonjuuritasolle. Facebook lienee tästä tyypillisin esimerkki. Siellä johto koodaa kuten alussa.

Digilähtöiset palvelut ovat myös osoittaneet vanhakantaisen strategisen ajattelun köyhyyden ja heikkoudet. Työpöytäleikkejä ja vuosia kestäviä strategiatöitä on avian turha tehdä, koska kilpailu muuttuu sinä aikana useaan kertaan. Moderni malli on sellainen, jossa taktiikka tulee ennen strategiaa. Yritys laittaa ulos puolivalmisteita ja protoja, kehittää niitä yhdessä loppukäyttäjien kanssa ja katsoo sitten mitkä asiat lentävät. Tämä tarkoittaa sitä että nopea taktiikkapeli on innovoinnin edellytys. Ja taktiikka muuttuu strategiaksi.

Jos yhtiö kuvitteli olevansa vaikka viihdebisneksessä, se kohta jo oivaltaa olevansa palvelualalla tai vaikka media.

Rohkeus päästää käsistä idea, joka ei ole vielä täysin valmis, kuulostaa ainakin suomalaisen insinöörin painajaiselta. Se on kuitenkin koko Piilaakson keskeisin opetus. Idea-aihiot ovat kauppatavaraa. Todella toimiva palvelu tai tuote ei synny kuin joukkoistamalla ja aktivoimalla maailmanlaajuisesti kuluttajat, joiden joukossa on aina niitä jotka ovat enemmän edellä aikaansa kuin yksikään firma voi olla. Maailmankylä tarkoittaa sitä että käsissäsi on yhtä aikaa mailman kokoiset markkinat ja saman kokoinen hautomo.

Jos tätä jälkimmäistä puolta ei osaa hyödyntää, menettää digitaalisuuden parhaimman puolen, yhdessä kehittämisen voiman.

Kirjoittaja Tommi Laiho on markkinointitoimisto Folkin toimitusjohtaja.