Kuningassisältöä

Nea Barman 30.11.2016 07:45

Mitä markkinoija voi oppia startupeilta?

Nea Barman

Data ja automaatio voivat toimia esteenä brändi-innovaatioille.

Hyvä brändi- tai markkinointijohtaja. Toivon, että luet tätä Slush -tapahtuman jälkimainingeissa tai nopeimmat jo tapahtuman aikana. Mikäli kävit tapahtumassa, niin uskon, että tapahtuma hyödytti sinua niin, että tämä kirjoitus tuskin tuo sinulle mitään uutta lisäarvoa.  

Mikäli et kuitenkaan vieraillut tapahtumassa, niin uskallan provosoida, että brändinne on tällä hetkellä suurin riskinne. Ennen kuin kirjoitat vihaisen vastalauseesi sinne sosiaaliseen mediaan, niin luethan loppuun mitä minulla on sanottavaa. 

Slush-tapahtumassa on tuhansia startup-yrityksiä tuhansine innovaatioineen. Slushissa esitellään pääasiallisesti teknologisia innovaatioita, mutta uskon, että myös brändi on tai tulevaisuudessa sen on mahdollista olla innovaatio, vaikka tuote tai palvelu sen ytimessä olisivatkin erittäin perinteisiä. Brändi-innovaatio tuntuu vain näinä päivinä jokseenkin haasteellisemmalta synnyttää kuin teknologinen innovaatio. Mihin brändi-innovaatiot sitten tyssäävät?

Mielestäni yksi syy tähän on se, että brändien ja markkinoinnin ympärillä keskustelua kavennetaan tarpeettomasti dataan ja automaatioon. Data ja automaatio ovat osa tekemisen prosessin kehitystä, eivät niinkään osa innovaatioprosessia tai innovaation kehitystä. Ajatellaan vertauskuvaa, jossa markkinointi on höyryjuna. Tätä höyryjunaa voidaan kehittää datan avulla nopeammaksi ja tehokkaammaksi, mutta höyryjunan datalla ja automaatiolla ei pystytä keksimään sähköjunaa. Eikä sähköjunaa saada myöskään kulkemaan nopeammin hyödyntämällä höyryjunan dataa.

Eiväthän innovaatiot startup-yrityksissäkään ole syntyneet jo olemassa olevasta datasta, eivät edes isosta sellaista tai öljyisestä sellaisesta. Startup-yrityksillä ei lähtökohtaisesti ole omaa dataa. Ei ennen kuin tuotteen ensimmäinen versio on saatu rakennettua. Startup-yrityksillä on harvoin edes markkinoinnin automaatiota, koska heillä ei ole alkuvaiheessa budjettia markkinointiin - saati sitten markkinoinnin automaatioon. Ne ovat kuitenkin tarpeellisia, mutta eivät osa innovaatioprosessia. 

Mitä sitten Marmai.fi-väellä on opittavaa starpup-yrityksiltä ja heidän innovaatioprosesseistaan?

Mielestäni suurin oppi on se, että innovaatiot syntyvät hyvin kurinalaisen ennakoinnin tuloksena. Ennakointi ei missään nimessä ole olemassa olevien trendien listaamista tai tulkitsemista. Ennakointi on ihan oma alansa, omine metodeineen ja Suomessa se otetaan vakavasti. Onhan meillä eduskunnassa oma tulevaisuusvaliokunta sekä yksi maailman ensimmäisistä tulevaisuuden tutkimuksen opinahjoista. Ennakointi on myös tärkeää siitä syystä, että eksponentiaalinen kehitys nopeuttaa myös kuluttajakäyttäytymisen muutosta. 

Toinen suuri oppi, joka on varmasti tuttu startupeissa ja teknologisissa yrityksissä työskenteleville henkilöille, on yksi innovaatioihin liittyvistä perusteorioista: Everett M. Rogersin teoria innovaatioiden diffuusiosta. Se on alun perin julkaistu vuonna 1962 nimellä Diffusion of Innovations.  

Kirjassaan Rogers määrittelee innovaation yksilön tai muun joukon uutena kokemana ideana, käytäntönä tai objektina. Diffuusio puolestaan on prosessi, jossa tällainen innovaatio kommunikoidaan tiettyjen kanavien välityksellä sosiaalisen järjestelmän jäsenille, jonkin tietyn ajanjakson aikana. Diffuusioon suhtaudutaan vielä erityisenä kommunikaation tyyppinä, jossa käsitellään uusiksi ideoiksi käsitettävien viestien leviämistä.

Kommunikaatio puolestaan on prosessi, jossa osallistujat sekä luovat että jakavat informaatiota toistensa kanssa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Myös kommunikaatioprosessissa diffuusiolla voidaan käsittää olevan erityinen luonne, sillä viestin sisältämän idean uutuuksellisuus tuo mukanaan yleensä myös epävarmuutta, jota voidaan taas vähentää informaatiota hankkimalla.                                        

Toimintamalleista vanha tuttu Airbnb sekä Uber ovat juuri toiminnallisia innovaatiota, jotka noudattelevat Rogersin diffuusio -mallia täydellisesti. Niistä kerrotaan ihmisille ja vieläpä ilman perinteistä mainontaa. Uberin viestin idean uutuuksellisuus tuo täydellisesti mukanaan epävarmuutta ja luo tätä kautta keskustelua asian ympärille. 

Joten kiitos Slush, kiitos startup-yrityset, startup-yrittäjät sekä niissä työskentelevät ihmiset. Te toimitte tämän kirjoituksen innoittajina - tiedätte, keitä olette. Minulle te olette brändi-innovaattoreita sekä sisältömarkkinoinnin guruja, koska innovaatioiden diffuusio sisältää hyvin pitkälle samanlaisia elementtejä, kuin se mitä me koitamme ratkaista sisältömarkkinoinnin keinoin.

Te edustatte minulle myös itseoppineita tulevaisuudentutkijoita. Edustatte minulle juuri sellaisia moniosaajia, avarakatseisuutta sekä tehokkuutta ilman omaa dataa, joita kohta 100 -vuotias Suomi tarvitsee. Tarvitsemme teidän kaltaisianne ajattelijoita myös ihan tavallisissa yrityksissä, jotka koittavat uudistaa ihan tavallisen tuotteen brändiä. 

Kirjoittaja Nea Barman on Vapa Median kehitysjohtaja.