Liikenneviraston muuttuminen Väylävirastoksi oli tervetullut uutinen kaikille, joiden verenpainetta kyseisen viraston logo tai jo sen ajatteleminenkin nosti.

Liik enne vira sto

häiritsi sekä tavuviivojen puuttumisella että piittaamattomuudella suomen kielen tavutussäännöistä.

Liikenneviraston puolustus logolle oli, että vaikka siitä olikin tunnistettavissa viraston nimi, kyseessä oli sanakuva, jossa keskeistä oli elementtien visuaalisuus, ei sanan luettavuus. Kyse oli siis kuvasta eikä sekä väärin että ilman tavuviivoja tavutetusta sanasta.

Logo kuitenkin näytti kovasti koostuvan sanoista, joten sitä oli vaikea katsoa lukematta tekstiä. Monelle kieleen intohimoisesti suhtautuvalle myös ärsyyntymättä oleminen tuotti vaikeuksia.

Tavuviivojen jättäminen pois logoista, julisteista tai muista visuaalisista tuotteista voi olla houkuttelevaa, jos viivat eivät sovi tavoiteltuun graafiseen ilmeeseen. Piittaamattomuus oikeinkirjoituksesta kuitenkin vaikuttaa mielikuviin. Jos ensimmäinen mielikuva valtion virastosta on se, ettei siellä osata kirjoittaa, ei luottamus viraston huolellisuuteen sen varsinaisten ydintehtävienkään hoitamisessa ainakaan kasva.

Sama pätee myös kaupallisiin toimijoihin. Väärin kirjoittaminen ärsyttää sen sijaan, että herättäisi luottamusta. Toisaalta tunnereaktion herättäminen on tehokas keino saada huomiota ja jäädä muistiin. Harvoin minkään viraston logo painuu erityisesti mieleen, ellei sen kanssa ole kovin tiiviisti tekemisissä.

Tuskin kovin monella on lainkaan muistelematta tarkkaa mielikuvaa siitä, miltä Museoviraston, Maahanmuuttoviraston sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston logot näyttävät, mutta Liikenneviraston logo on ärsyttävyydessään painunut mieliin ja herättänyt keskustelua.

Väyläviraston uuden logon suunnitteleminen saattoikin olla sikäli kiitollinen tehtävä, että tavallinenkin logo näyttää hyvältä, kun sen edeltäjä on herättänyt tarpeeksi vahvaa tuohtumusta.

Viraston uusi nimi ei tosin ole täysin säästynyt kritiikiltä. Väylävirasto nimittäin haluaa käyttää itsestään lyhyempää nimeä Väylä, joka kuitenkin voi sekoittua yleissanaan väylä. Oma lukunsa on se, että Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut siirrettiin uuteen valtion erityistehtäväyhtiöön, Traffic Management Finland Oy:hyn. Sen englanninkielisestä nimestä on kanneltu oikeusasiamiehelle. Viranomaisten nimien valintaa ohjaavat kielilaki ja hallintolaki, jonka mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Jos yhtiö hoitaa julkista hallintotehtävää, sitä koskevat samat säännöt.

Kaupalliset toimijat saavat valita nimensä huomattavasti vapaammin kuin viranomaiset. Silti niidenkin kannattaa kiinnittää niin nimissään ja logoissaan kuin mainoksissaan ja viestintäaineistossaankin huomiota hyvään kieleen. Varsin monessa yrityksessä käytetään esimerkiksi englanninkielisiä titteleitä ja niiden lyhenteitä, jotka eivät välttämättä kerro asiaan perehtymättömälle mitään siitä, keneen missäkin asiassa kannattaa ottaa yhteyttä. Se, että toinen osapuoli tuntee itsensä tyhmäksi tai vähintäänkin hämmentyneeksi, ei ole houkuttelevin mahdollinen alku yhteistyölle.