Kun Suomen Markkinointiliiton MARKin toiminnanjohtaja Sanna Laakkio irrotteli liiton toimiston seiniltä vanhoja tauluja ja valmisteli toimitilojen myyntiä, osa liiton aikanaan perustaneista "sadanpäämiehistä" kääntyili varmaan haudoissaan. Mainostajien Liiton toimitusjohtajana sain puolestani osakseni paheksuntaa, kun blogikirjoituksessani uskalsin kysyä, onko Mainonnan eettinen neuvosto – jota olemme itsekin olleet perustamassa – muinaisjäänne. Tässä vielä todettakoon, että tarkoitukseni oli luoda keskustelua, jonka uskon parhaiten rakentavan luottamusta yhteisiin pelisääntöihin.

Kun hyppäsin vuosi sitten Mainostajien Liiton ruoriin, sain hallitukseltamme tehtäväksi lähteä selvittämään, mistä nykyaikainen liitto on tehty ja onko markkinoinnin liitolle edes tarvetta. Entinen esimieheni Marko Viljanen opetti, että jollet tiedä, kysy asiakkailtasi. Minä en tiennyt, ja siksi vuoden suurin tavoitteemme on ollut keskustella neljänsadan jäsenyrityksemme edustajan kanssa. Löydöksemme kiteytyy kolmeen asiaan: tehokas edunvalvonta, tulevaisuuteen nojaavat koulutukset ja vertaisverkostot. Edunvalvontaa lukuun ottamatta valitettavan harva toimialan järjestö oli pystynyt näihin tarpeisiin vastaamaan, ja markkinoille oli syntynyt Markkinointikollektiivin mentävä aukko koulutusten ja vertaisverkostojen osalta.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana olen tullut siihen johtopäätökseen, että yritykset tarvitsevat edunvalvontaa enemmän kuin koskaan. EU:n uudet ja tulossa olevat säädökset kuten GDPR, ePrivacy ja Kuluttajat vahvempaan asemaan vaikuttavat voimakkaasti yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailutilanteeseen. Edunvalvontaa tarvitaan myös suhteessa niin sanottuihin walled garden -yrityksiin, kuten Google, Facebook, Amazon ja LinkedIn. Ne ovat kahmaisseet leijonanosan yritysten mainosbudjeteista, ja ilman niiden verkostoja digitaalisessa ekosysteemissä on lähes mahdotonta pärjätä.

Yksittäinen kotimainen liitto on kuitenkin voimaton sekä EU:n että näiden teknologiayritysten edessä. Siksi parasta, mitä etuja valvovalla liitolla voi olla, on vahva ja samoja intressiryhmiä edustava kansainvälinen kattojärjestö. Mainostajien Liitolle tällainen on World Federation of Advertisers (WFA), joka edustaa yli 90 prosenttia maailman mainosinvestoinneista. Useammin kuin kerran olen joutunut kääntymään edunvalvonnassa kattojärjestömme puoleen ja saanut sieltä erinomaista tukea.

Vaikka edunvalvonta on tärkeää ja työn hedelmistä nauttijoita löytyy paljon, harva yritys on siitä valmis maksamaan. Siksi modernin järjestön pitää pystyä tarjoamaan muutakin lisäarvoa jäsenyydelle. Meille se lisäarvo syntyy laadukkaiden koulutusten ja vertaisverkostojen avulla. Puhuisin mieluummin koulutuksen sijaan fasilitoinnista, jossa tuemme jäseniämme konsultoinnin, workshopien ja sopivien kumppanien tukemana. Nämä vaativat meiltä tietysti uudenlaista osaamista sekä työkaluja.

Tämä on se hetki, kun liittojen täytyy kaivaa rahastoistaan varoja, jotta ne voivat muuttaa toimitilansa verkostoitumispaikoiksi, korvata kankeat jäsenrekisterit kaksisuuntaisilla asiakasportaaleilla ja luoda jäsentensä kasvua tukevia oppimisympäristöjä. "Maailma muuttuu Eskoseni", ja me Mainostajien Liittona aiomme pysyä liikkeessä mukana.

Kirjoittaja on Mainostajien Liiton toimitusjohtaja.