Olen kiertänyt puhumassa tänä keväänä yli 30 tilaisuudessa markkinoinnin asemasta ja investointiluonteesta. Monet tilaisuudet ovat osuneet tavoiteltuihin kohderyhmiin ja -henkilöihin, eli yrityspäättäjiin.

Mutta useampi tilaisuus on ollut meille, markkinoinnin sisäpiiriläisille. Tunnelma niissä tilaisuuksissa on tyypillisesti ollut hieman ahdistunut. Masokistisesti tunnistamme oireyhtymän – asiat eivät ole hyvin meidän markkinointiammattilaisten kannalta.

Jotain pitäisi tehdä asioiden muuttamiseksi, mutta mitä?

Luonnollisesti alan liitot tekevät keskitetysti toimenpiteitä, mutta eivät he yksin voi tätä muutosta tehdä. Siihen tarvitaan jokaista teistä, joka teette markkinointia yrityksissä. Siksi haastan jokaisen teistä markkinointikollegat, tekemään markkinoinnin markkinointia oman yrityksenne sisällä.

Jos markkinoinnin merkitystä ei tiedosteta siellä omassa yrityksessänne, on aika ottaa omat opit avuksi. Tehkää markkinointisuunnitelma markkinoinnin markkinoimiseksi!

Tavoite: vahvistaa markkinoinnin asemaa yrityksessämme, saada lisää resursseja markkinointiin.

Kohderyhmät ja -henkilöt: yrityksen keskeiset päätöksentekijät. Tunnista heidät, ja analysoi heihin vaikuttavat argumentit ja toimivat lähestymistavat.

Kanavat ja keinot: henkilökohtainen vaikuttaminen, tapaamiset. Räätälöity aineisto kuhunkin tapaamiseen.

Sanomat: kullekin vaikuttajalle häntä puhuttelevat teemat ja viestit. Vältä markkinoinnin sisäpiiriläistä sanastoa ja slangia. Todennäköisesti numeroita tarvitaan kaikissa vaikuttamistilanteissa.

Ehdotus siitä, mitä keskeiset toimenpiteet voisivat olla (voit kopioida suoraan omaan suunnitelmaan):

Tapaa toimitusjohtaja. Puhu yrityksen kasvusta ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Kerro markkinoinnista ja liikevaihdon kasvusta samassa virkkeessä. Perustele ja todista markkinoinnin strateginen investointiluonne. Näytä kovimman kilpailijan parhaat markkinointiteot – tee kateelliseksi – me halutaan tehdä markkinointia paremmin kuin ne!

Tapaa talousjohtaja. Taustoita hänelle markkinointi ja puhu siitä investointina. Käytä numeroita, näytä aikasarjoja ja kaavoja. Vertaa muihin yrityksiin (vertailut numeroina).

Tapaa tuotantojohtaja. Kerro siitä, miten tuotantoon tehdyt investoinnit kotiutuvat nopeammin kun markkinointi ja tuotanto pelaavat hyvin yhteen. Kuvaa konkreettisesti luvuilla, miten tuotantoinvestointi tarvitsee jatkoksi markkinointi-investoinnin maksaakseen itsensä takaisin. Käytä numeroita ja prosessikaavioita.

Tapaa HR-johtaja. Jaa hänen kanssaan huoli siitä, että yrityksen haluttavuus työpaikkana on täsmälleen yhtä hyvä tai huono kuin yrityksen brändi ja sen vetovoima. Kerro esimerkit yrityksistä, joissa brändi ja tunnettuus houkuttelevat alan parhaat tekijät. Kerro siitä, miten uudet ikäluokat ovat yhä herkempiä sen suhteen, mihin brändiin he haluavat samaistua. Brändi-investointi on investointi myös työnantajakuvaan.

Omasta yrityksestäsi löydät varmasti vielä lisää avainhenkilöitä, yksittäisiä vaikuttajia. Käy markkinoimassa markkinointia heille, sillä kielellä ja niillä argumenteilla, jotka heitä puhuttelevat.

Ja kaiken tämän jälkeen, panosta seuraavan vuosisuunnitelmaan ja budjettikierrokseen. Ole ammattilainen, ole strateginen ja näkemyksellinen. Argumentoi johdon yleiskielellä ja numeroilla. Pyydä sitoutumista avainhenkilöiltä, kollegoiltasi ja sen jälkeen lunasta lupaukset. Näytä ja todista, että tehdyt investoinnit tuottivat ja kannattivat. Jatka hyvää vuoropuhelua yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Kun edellä mainittu tapahtuu sadassa suomalaisessa yrityksessä, saadaan aikaan pieni liikahdus. Otetaan haasteeksi saada tuo liikahdus aikaan tuhannessa yrityksessä näin alkuun.

Se on vain murto-osa suomalaisista yrityksistä, mutta näin saamme lisää kaipaamiamme hyviä esimerkkejä ja edelläkävijöitä. Sieltä tämä markkinoinnin aseman muutos lähtee. Ei siitä, että salissa istuu 150 markkinointiuskovaista nyökyttelemässä surulliselle nykytilalle.

Nyökyttelyn lisäksi tarvitaan jokaisen omaa aktiivista panosta asioiden muuttamiseksi siellä omassa yrityksessä.

Ei helppo rasti – mutta mitään ei tapahdu, jos ei edes yritetä.

Kirjoittaja Anne Korkiakoski on hallitusammattilainen ja Siksi markkinointia -hankkeen kummi. Mainostajien Liitto on yksi hankkeen käynnistäjistä.