Aloittaessani urani markkinoinnissa 1990-luvun lopulla markkinoinnin osaajiksi päätyivät yleensä ne, joille talousmatematiikan tunnit ja tietotekniikka olivat vain pakollisia tutkinnon osia ja kiinnostus kohdistui visuaalisiin aineisiin. Itsekin lukeuduin näihin markkinoinnin visualisteihin, jotka loistivat matematiikan tunneilla vain poissaolollaan.

Markkinoinnilla oli usein muutoinkin sivurooli liiketoiminnan kehityksessä, jos nyt sellaista funktiota edes yrityksessä oli. Globalisaatio, digitalisaatio, data ja markkinointikanavien määrän kasvu ovat parissa kymmenessä vuodessa muovanneet markkinoinnin osaamisprofiilia ja nostaneet markkinoinnin yhdeksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä.

Mittareiden kautta on huomattu, että markkinoinnilla on suora vaikutus myyntiin ja yrityksen arvoon. Onnistumisen on havaittu vaativan johtamista ja monialaista osaamista. Tällaisille markkinointijohtajille on nyt suuri kysyntä.

Yhä useampi markkinoinnin superosaaja päätyy yrityksensä johtoon

Kun keskustelee headhunterien kanssa, markkinoinnin osaajille asetettu vaatimuslista alkaa ahdistaa – osa rekrytointi-ilmoituksista näyttääkin lähinnä vitsiltä.

Jos ilmoituksiin lisäisi tuotantotalouden ja henkilöstöjohtamisen, katettuna olisi koko yrityksen osaamiskenttä. Tämän päivän markkinointijohtaja on liiketoiminnan moniosaaja, joka esittelee suoraan toimitusjohtajalle tehtyjen markkinointitoimien vaikutusta myyntiin talouslukujen kautta.

Markkinoinnin johtotehtävissä ei enää pärjää pelkällä visuaalisella silmällä, taittokokemuksella, digiosaamisella, kirjoittajan lahjoilla tai mediasuhteilla. Tänä päivänä markkinoinnissa korostuu strateginen osaaminen, teknologiatuntemus, talouslukujen ymmärtäminen ja mielellään pitkä työkokemus.

Monialaista osaamista ja kokemusta löytyy markkinoilta liian vähän ja se näkyy positiivisesti markkinoinnin ammattilaisten palkkatasossa sekä siinä, että yhä useampi markkinointitaustainen henkilö päätyy lopulta yrityksensä johtotehtäviin. Tarvitsee vain vilkaista Mainostajien Liiton hallituksen nimilistaa, niin löytyy monta vahvistavaa esimerkkiä. Yhä useampi markkinoinnin superosaaja nouseekin nykyään mainostavasta yrityksestä, ei toimistosta.

Itsesäätelytaito erottaa markkinoinnin osaajan ja superosaajan

Mikään oppilaitos ei tuota lähellekään valmiita markkinoinnin superosaajia yritysmaailman tarpeisiin, vaan paljon on valmistumisen jälkeen kiinni siitä, miten tiedonjanoinen henkilö on itse sekä miten laaja-alaista kokemusta hän onnistuu urallaan hankkimaan.

Markkinoinnin superosaajien korostunein piirre on itsesäätely, joka tarkoittaa henkilön tahtoa ja kykyä jatkuvasti hankkia sekä soveltaa uutta tietoa. Maaliskuussa kasvatustieteiden tohtoriksi väitellyt serkkuni Laura Pylväs nosti väitöskirjassaan itsesäätelyn yhdeksi tärkeimmäksi ammatillisen huippuosaajan piirteeksi. Juuri tämä erottaa huippuosaajat osaajista. Itsesäätelytaidon merkityksen on myös yhä useampi yritys tunnistanut rekrytoinnin onnistumisessa ja lähtenyt kehittämään omia osaamisohjelmiaan.

Oma näkemykseni on, että yrityksen menestys lähtee yksilöistä, joilla on kyky ja halu hankkia tietoa, riittävän laaja osaaminen, monialainen verkosto tukenaan sekä riittävät teknologiat käytössään. Mainostajien Liitossa haluamme tukea jäseniämme menestyksessä ja olemme rakentaneet Markkinoinnin Talent Management -ohjelman, jolla autetaan jäseniämme kasvattamaan organisaatioon markkinoinnin superosaajia.

Jäsenyrityksissämme on ymmärretty, ettei markkinointi ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen. Siksi yrityksiin etsitään nyt monipuolisia markkinoinnin superosaajia, joiden osaamisesta ollaan valmiita maksamaan ja joille on luvassa hyviä uranäkymiä.

Kirjoittaja on Mainostajien Liiton toimitusjohtaja.