Kolumni

Tarja Virmala 22.11.2018 11:43 päivitetty 23.11.2018 14:38

Näin raportoit markkinoinnista

Tarja Virmala kirjoitti 10 kohdan listan, jota seuraamalla raportoijan työ helpottuu.

Tässä liian vaikeaksi käyneessä maailmassa ihmiset näyttävät kaipaavan selkeitä ohjeita ja ytimekkäitä kiteytyksiä. Siksi teen taas sellaisen.

Kimmoke tähän aiheeseen on kasvanut viimeisen kahdeksan vuoden aikana, kun olen lukenut useita satoja markkinoinnin ja viestinnän kilpailutöitä. Hyvä kilpailutyö tehdään seuraavasti:

1. Kerro, mikä oli liiketoiminnallinen tai muu haaste, jota ryhdyitte ratkomaan.

2. Kerro, millaiset tavoitteet eli mittarit markkinoinnille tai viestinnälle asetitte. Paljonko lisää myyntiä, uusia asiakkaita, liidejä, tarjouspyyntöjä, medianäkyvyyttä?

3. Kuvaa tavoitteet numeerisina arvoina: euroina, prosentteina, tapahtumakertoina, kappalemäärinä.

4. Kuvaa, mikä oli luova idea, jolla päätitte pyrkiä tavoitteeseen.

5. Kerro, miten toteutitte idean eli mitä keinoja käytitte.

6. Vertaa saavutettuja tuloksia tavoitteisiin ja muista ne numeeriset arvot.

7. Älä käytä sanoja tai ilmaisuja ennennäkemätön, huikea, uskomaton, yli odotusten, äläkä mitään näiden synonyymeja.

8. Älä käytä yhtään ammattitermiä, sillä lukijoiden joukossa voi olla liiketoimintajohtajia.

9. Kirjoita viimeksi tiivistelmä ja laita se ihan alkuun: mitä tavoiteltiin, mitä tehtiin ja mitä saatiin aikaiseksi.

10. Lyhennä kirjoittamasi teksti ja poista ihan kaikki turhat sanat, erityisesti adjektiivit.

Jos et osallistu kilpailuun, raportoi ylläkuvatulla tavalla työstäsi asiakkaallesi, esimiehellesi, toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Jos huomasit, ettet pysty noudattamaan edellä kuvattua kymmenen kohdan ohjelmaa, ryhdy toimimaan sen mukaisesti.

Kirjoittaja Tarja Virmala on MTL:n toimitusjohtaja. Artikkeli on julkaistu Markkinointi & Mainonta -lehdessä (20/2018).

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö