Valtio valmistautuu antamaan miljoonia MTV:n uutistoimintaan. Täytyy vain ihmetellä miksi.

Selitykseksi ei ihan riitä se, että television uutistoiminnan avustusta pohtinutta työryhmää veti Hjallis Harkimo. Hän on vetänyt useampana vuonna MTV:n Diili-sarjaa sekä 60 jaksoa Hjalliksen kanssa -nimistä keskusteluohjelmaa. En lainkaan väitä, että Hjallis olisi suhmuroinut, mutta kyllä Maikkari on lähellä hänen sydäntään.

MTV:n kilpailijat ovat älähtäneet siitä, että tukea saa käytännössä yksi yhtiö.

Tosin toisena mahdollisena tuen saajana on mainittu Alfa TV. Koska tuen määrä on sidottu tv-yhtiön itse käyttämään rahaan menee suurin osa tuesta MTV:lle. Tälle vuodelle on jaossa uutistoiminnan tukea yhteensä miljoona euroa. Ensi vuonna summa kaksinkertaistuu.

Kilpailijoiden mielestä tuki vääristää kilpailua. Eikä tämä ole pelkkää kateellisten puhetta.

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän muistion mukaan avustukset myönnetään SGEI-tukena. Kyse on tuesta, joka myönnetään yrityksille korvauksena siitä, että ne tuottavat julkisia palveluita.

Kommervenkkisen EU-lain mukaan valtiotukien tunnusmerkit määritellään toisissa, SEUT-nimellä kulkevissa artikloissa. Valtiontukisääntöjen soveltaminen edellyttää muun muassa, että tuki vääristää markkinoita.

Kun Maikkarin kilpailijat huutavat ”vääryys”, he ovat aivan oikeassa.

SGEI tarkoittaa Services of General Economic Interest, eli yleiset taloudelliset tarkoitukset.

Yleiset taloudelliset tarkoitukset ovat sellaisia, että ne ovat kansalaisille tärkeitä tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä.

Jos näitä palveluita ei saada tuotettua markkinaehtoisesti voi valtio antaa yritykselle julkisen palvelun velvoitteen, josta se maksaa korvausta. Tämä kriteeri täyttyy, jos tv-yhtiö pyytää valtiolta yleiden edun tv-kanavan toimilupaa.

EU:n lainsäädäntö antaa jäsenvaltioille laajat valtuudet sen suhteen, mitä pidetään yleisiin taloudelliseen tarkoituksiin liittyvinä palveluina.

Suomi vetää nyt tässä oman tulkintansa aivan hihasta. On nurinkurista väittää, ettei Suomessa tuoteta riittävästi uutisia. Suomessa on valtava uutistarjonta, joka ruokkii valtavaa uutisnälkää.

Kansallisen lainsäädännön mukaan tuella on oltava selkeästi määritelty taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Tällaisia ei ole tai niitä ei voida mitata.

MTV:n uutiset on yhtiön antamien lausuntojen mukaan ollut menestyvä tuote. Ongelmana on se, että yhtiön mainosajan myynti on epäonnistunut ja tv-mainonta kutistuu muutenkin. Ei ole mitään järkeä korjata tätä tilannetta muutaman vuoden ajan jaettavilla miljoonilla.

Mikä voisi olla yhteiskunnallinen tavoite? Sekö että ihmiset istuvat entistä enemmän telkkarin ääressä?

Jos halutaan lisätä kansalaisten sivystystasoa, niin rahat kannattaisi laittaa nuorille suunnattujen verkkouutisten suosion kasvattamiseen tai valeuutisten torjuntaan.