Hallituksen päätös sallia sijoitussäästötilien perustaminen kansalaisille avaa pankeille uuden markkinointimahdollisuuden. Kysymys kuuluu: Osaavatko pankit hyödyntää sitä?

Tähän mennessä isot säästöpankit ovat tulleet vastentahtoisesti mukaan kansalaisten sijoitusintoon. Ne ovat tarjonneet sinnikkäästi korkeakuluisia ja huonotuotteisia rahastotuotteitaan asiakkailleen. Rahastovalikoima on epämääräinen.

Sanotaan, että suomalaisten talous- ja sijoitusosaaminen on huonoa. Facebookiin viime vuosina syntyneiden sijoitusryhmien suosio kertoo kuitenkin muuta. Ihmisillä on kova tarve oppia ja ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Tähän tarpeeseen pankkienkin on syytä reagoida.

Sijoitusryhmissä vertaillaan tuotteiden kustannuksia ja annetaan vertaistukea. Vanhoilla viestintäkikoilla ja mainostamisella siellä ei pärjää. On osattava olla aito ja helposti lähestyttävä.

Pienet, ketterät toimijat tekevät kansanvalistustyötä täydellä teholla. Osakeanalyysipalvelu Inderes ja verkkosijoituspankki Nordnet ovat perustaneet jopa omia some-medioitaan, kuten Inderes tv ja Nordnetin rahapodi.

Pitkäaikaissäästämiseen kannustava sijoitussäästötili otetaan käyttöön vuodesta 2020. Kaksi vuotta on tarpeeksi pitkä aika hyvän viestintästrategian hiomiseen ja toteuttamiseen. Pankeilla on jo valmiiksi isot mediaorganisaationsa ja esimerkiksi Nordea ssa ja OP :ssa on tehty mittavat järjestelmäuudistukset, jotka mahdollistavat asiakkaan tavoittamisen uudella tavalla. Kumma jos ammattitaitoa ei löydy! Tämän lisäksi pankit varmasti ostavat osaamista alihankkijoilta. Tässä on markkina, jota pienten viestintä- ja markkinointitoimistojen ei kannata jättää välistä.

Viestinnälliselle yhteistyölle on tarvetta myös SAK:ssa. Se on vastustanut sijoitussäästötilejä varakkaimpien veroetuna. Tarvitaan todellista viestintävelhoa värittämään musta valkoiseksi ja kertomaan kansalaisille, miksi heidän sijoitussäästämisensä on pahasta, kun se ammattiyhdistyksille on hyvästä.