Tarinan mukaan amerikkalaiset tiedemiehet käyttivät miljoonia dollareita kehittääkseen painovoimattomassa tilassa toimivan kuulakärkikynän. Urakan päätteeksi he tarkistivat, miten neuvostoliittolaiset olivat ratkaisseet avaruuslennoilla kirjoittamisen haasteet. Itänaapurimme olivat käyttäneet tavallista lyijykynää.

Kaikessa innovoinnissa ja toiminnan kehittämisessä on tärkeää keskittyä oikean kysymyksen määrittelemiseen. Avaruuskynälegendassa olennainen kysymys oli, miten ratkaista painovoimattomassa tilassa kirjoittaminen, ei millä välineellä se tehdään. Kun kysymys on mietitty huolella, meidän on helpompi suunnitella laadukkaampia ratkaisuja – olivat ne sitten tuotteita, palveluita, uusia liiketoimintamalleja tai markkinointiviestintää.

Olennaisten kysymysten miettimiseen on käytettävä riittävästi aikaa. Hyvä kysymys on perusta, jolle luovia ratkaisuja hakeva suunnittelu rakentuu. Albert Einstein totesi, että jos hänellä olisi tunti aikaa maailman pelastamiseen, hän käyttäisi ensin 55 minuuttia oikean kysymyksen määrittelemiseen. Se on hyvä ohjenuora myös meidän toimistotyöläisten erilaisiin ideointisessioihin.

Millainen on hyvä luovaan ongelmanratkaisuun ohjaava kysymys? Se on riittävän laaja, se ei sulje pois mahdollisia vaihtoehtoja. Samalla se on sopivan rajattu, niin että se ohjaa meidät työskentelemään selvästi määritellyn olennaisen asian ratkaisemiseksi.

Hyvä kysymys kohdistaa huomiomme asiaan, joka on tärkeä ja johon voimme oikeasti vaikuttaa. Hyvä kysymys antaa riittävästi tilaa mielikuvitukselle. Hyvä kysymys energisoi vaihtoehtoisten ideoiden tuottamista.

Ei siis mikään helppo tehtävä. Siksi meillä onkin suuri kiusaus sivuuttaa kysymysten määrittäminen ja rynnätä miettimään ratkaisuja. Tämä johtaa usein päämäärättömään tekemiseen, jossa huomio kiinnittyy kääreisiin, ei sisältöön. Voimme tehdä esimerkiksi sinällään pätevän viestintäkampanjan, joka ei kuitenkaan ratko yrityksen kannalta relevantteja haasteita.

Hienoimmat tuoteinnovaatiot, tehokkaimmat liiketoimintamallit ja vaikuttavimmat kampanjat pohjautuvat aina vahvaan näkemykseen. Yhä useammin tuo näkemys syntyy datan ja uteliaisuuden risteyskohdassa.

Meillä on alalla kuin alalla jo runsain mitoin yksityiskohtaista tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Olennaista on nähdä tämän datan taakse: kehittää ymmärrystä siitä, miksi ihmiset toimivat kuten toimivat. Tämä ymmärrys lähtee uteliaisuudesta, jatkuvasta ihmettelystä ja halusta ymmärtää ihmisiä ja heidän motiivejaan entistä paremmin.

Tämän ymmärryksen kehittäminen vaatii nimenomaan hyviä kysymyksiä. Mitkä ovat ne perustavanlaatuiset tekijät, jotka ovat toimintamme ja siinä tapahtuvien muutosten takana? Näissä arvojen ja käyttäytymisen muutoksissa piilee suurten irtiottojen mahdollisuus – kuten myös suurten romahdusten vaara.

Näinä hetkinä hallitustunnustelija Antti Rinne lähettää ensimmäiset kysymyksensä puoluejohtajille. Toivoa sopii, että hallitusohjelmaa muodostettaessa Suomen kannalta keskeisten kysymysten miettimiseen ja määrittelemiseen käytetään riittävästi aikaa. Mitä parempia kysymykset ovat, sitä laadukkaampia ratkaisuja meidän on lupa odottaa.

Kirjoittaja Jukka Hakala on viestintätoimisto N2 Commsin toimitusjohtaja.