Kaikkien yritysten asiakkaat käyttävät sosiaalista mediaa. Todellinen syy päätökseen olla hyödyntämättä sosiaalista mediaa ei ole se, että asiakkaat eivät käytä kyseisiä palveluita. Parempia syitä on kymmeniä.

Tekosyihin kyllästyneenä halusin selvittää todelliset syyt käytön taustalla. Töiden ohella toteuttamassani pro gradu –tutkielmassa loin mallin, joka selittää yrityspäättäjän roolia sosiaalisen median hyödyntämisessä pienen ja keskisuuren yrityksen liiketoiminnassa.

Tutkimuksen kyselyyn vastasi 340 suomalaista yrityspäättäjää. Kyselyä levitettiin yhteistyössä useiden yrityskentän toimijoiden kanssa (mm. Suomen yrittäjät, Kauppakamari, Naisyrittäjät, JES ja Redesan Oy). Iso osallistujamäärä mahdollisti tieteellisten johtopäätösten tekemisen.

Validiksi todetun mallin perusteella yrityspäättäjän henkilökohtaisella kokemuksella on vaikutusta koettuun hyötyyn ja suoraan todelliseen käyttöön yrityksessä.

Viimeistään nyt kaikille yrityspäättäjille pitäisi tehdä selväksi, että koskaan ei kannata tuomita sosiaalisen median mahdollisuuksia suorilta. Jos et itse käytä esimerkiksi Facebookia, niin et todennäköisesti pysty näkemään sen todellista hyötyäkään. Henkilökohtaisille linjauksilla voit aiheuttaa hallaa koko yritykselle ja antaa kilpailijoille liian helppoa kilpailuetua.

Toteuma laahaa jäljessä tahtotilasta

Kyselyn tulosten perusteella käy selväksi, että sosiaalisen median hyödyt kyllä tiedostetaan ja aikomus ottaa palveluita käyttöön on kova. Todellinen käyttö laahaa kuitenkin valtavasti perässä yrityksen tahtotilasta.

Suurin ongelma on käytettävien palveluiden suppeus ja käytön aktiivisuus. Käytännössä ainoa yrityksille aktiivisesti käytössä oleva palvelu on Facebook. Instagram ia ja Pinterest pidetään vielä ihan ylimääräisinä. Bloggaaminen on myös harmillisen harvinaista.

TIVIAN (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Ry) toteuttamien kyselyiden mukaan sosiaalinen media on huomioitu yritysten strategioissa. Strategiat ovat ehkä kannustaneet profiilien perustamiseen, mutta käytön aktiivisuudesta suomalaisille yrityksille on hankala jakaa palkintoja. Yritykset tuskin ymmärtävät, kuinka helposti esimerkiksi bloggaamiseen käytetyt resurssit maksavat itsensä takaisin jo pelkästään hakukonenäkyvyytenä.

Tahtoa on, mutta mistä kiikastaa?

Suurimmaksi haasteeksi koetaan oman ajan puute. Vastaajien mukaan sosiaalisen median hyödyt näkyvät pitkällä aikavälillä ja tuloksia on vaikea mitata. Toisin sanoen resurssien sijoituskohteena sosiaalinen media koetaan mahdollisista hyödyistä huolimatta liian isona riskinä.

Neuvoni pienen ja keskisuuren yrityksen johtajalle on, että kannattaa lisätä henkilökohtaista sosiaalisen median palveluiden käyttöä mahdollisimman paljon. Lisäämällä henkilökohtaista käyttöä opit tunnistamaan kaikki palveluiden mahdollistamat hyödyt ja näkemään ne haasteiden kohtaamisen arvoiseksi.

Pelot ja ennakkoluulot purkautuvat aika nopeasti jo pienen ajan aktiivisen käytön jälkeen. Yritysten viestintä muistuttaa parhaimmillaan yksittäisten ihmisten viestintää ja pelkästään sen ymmärtämisen kautta käyttöönottoon ja ylläpitoon tulee tietty rentous.

Kirjoittaja Johannes Karjula toimii toimitusjohtajana LeadFlow Oy:ssä.