Jotkut väittävät, että painetun median käänne alkoi ”Trump bumpista”. Donald Trumpin vaalivoitto ja avoin vihamielisyys The New York Times -lehteä kohtaan johti siihen, että lehden tilaajamäärä kääntyi nousuun.

The New York Timesin viimeisen osavuosikatsauksen mukaan sen digitilaukset kattavat jo kaksikolmasosaa yhtiön liikevaihdosta. Lehti samoin kuin sen tilaajat luottavat laatujournalismiin ja siksi lehden palkkalistoilla on lukuisia tutkivia journalisteja, faktan tarkistajia – ja tiimejä.

Watergate-skandaali oli kahden The Washington Postin toimittajan, Bob Woodwardin ja Carl Bernsteinin taidonnäyte siitä, mikä voima tutkivalla journalismilla voi olla. Panaman paperit -tietovuoto taas näytti, mikä on tutkivan journalismin suunta. Se on yhteistyössä.

Tässä seitsemän väittämää siitä, miten yhteistyöjournalismi eroaa perinteisestä tutkivasta journalismista.

  1. Yhteistyöjournalismi ei kilpaile toisten toimitusten ja mediatalojen kanssa. Se ei tähtää uutisvoittoihin ja skuuppeihin, vaan suurempiin yhteiskunnallisten vääryyksien paljastamiseen, joihin sen omat resurssit eivät yksinään riittäisi.
  2. Yhteistyöjournalismissa ei ole ”yksinäisiä susia”. Yhteistyöjournalismi pyrkii valottamaan niin laajoja kokonaisuuksia, että sellaiset eivät koskaan tipu yhden toimittajan syliin.
  3. Tutkivan journalismin tiimit työskentelevät tasa-arvoisina kollegoina. Tähtijournalisteja ei ryhmässä ole.
  4. Tiimityöllä ja erilaisia taitoja yhdistelemällä voidaan työskennellä tehokkaasti. Yhteistyö ei rajoitu yhteen toimitukseen, vaan sitä voidaan tehdä eri toimitusten ja mediayhtiöiden välillä myös kansainvälisesti.
  5. Kun juttu julkaistaan sillä ei välttämättä enää ole yhtä ”omistajaa”. Kukin media tarjoilee tietoa oman vastanaanottajakuntansa mukaan.
  6. Maailma on pienentynyt. Tutkittavat aiheet voivat olla niin laajoja ja suuria, että ne ylittävät maarajoja. Kansainvälisellä verkostolla on paremmat mahdollisuudet taistella väärinkäytöksiä vastaan kuin yksittäisellä toimittajalla tai toimituksella.
  7. Tutkiva journalismi on kallista, aikaa vievää, eikä lopputuloksesta ole takeita. Yhteistyö ja tutkimustyön palastelu on tehokkaampaa. Myös faktantarkistus sujuu tehokkaammin yhteistyössä.
  8. Tutkiva journalismi voi olla myös vaarallista. Verkosto suojaa yksittäisiä toimittajia. Yksittäinen toimittaja on helppo kohde niille, jotka eivät halua tietojen näkevän päivänvaloa. Maantieteellisestikin eri paikoissa toimivaa tiimiä on vaikeampi uhata.