Kuluttajakäyttäytyminen sekä uusien kanavien ja päätelaitteiden suuri kirjo luovat kompleksisen monimuuttujaympäristön verkkoliiketoiminnalle. Mobiilin netin ja mobiilipalveluiden kasvava käyttö tuovat siihen vielä lisähaasteita. Digitaalisia kanavia ja niiden painoarvoa liiketoiminnalle ei voi enää sivuuttaa. Kuluttajien mediankulutuksen ja hakukäyttäytymisen vuoksi on yrityksen varmistettava näkyvyytensä verkossa ja mobiilipäätelaitteissa, vaikka sillä ei olisikaan vielä varsinaista liiketoimintaa verkossa.

Kuinka moni kuluttaja ostaa tänä päivänä esimerkiksi auton ilman, että on ensin perehtynyt tarjontaan netissä? On jo toimialoja, kuten matkailuala, joissa liiketoiminta nojaa lähes pelkästään verkossa tapahtuvaan myyntiin.

Netin käyttäjien osuus koko 16–89-vuotiaasta väestöstä nousi Suomessa vuonna 2015 prosenttiyksikön 87 prosenttiin. Mobiilien laitteiden yleistymisen myötä suomalaiset käyttävät internetiä yhä useammin. Nettiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus nousi edellisestä vuodesta neljä prosenttiyksikköä, 68 prosenttiin suomalaisista. Alle 45-vuotiaista peräti yhdeksän kymmenestä käyttää nettiä useasti päivässä. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus) Onkin oleellista tietää, miten verkkoon panostetut markkinointieurot toimivat suhteessa tavoitteisiin.

Sen lisäksi, että ymmärtää media- ja kulutuskäyttäytymistä verkossa, on tärkeää ymmärtää eri digitaalisten kanavien rooleja ja vaikutuksia suhteessa toisiinsa. Mitkä digitaaliset kanavat toimivat hyvin kiinnostuksen herättäjänä, ja mitkä kanavat taas kantavat informaation tarvetta eteenpäin? Mitkä kanavat toimivat niin sanotusti kaupan viimeistelijöinä? Monikanavakäyttäytymisen selvittäminen ja ymmärtäminen ei ole helppoa, mutta digimittaamisen eri menetelmät mahdollistavat oppimisen eri kanavien tehoista. On ymmärrettävä koska, miten ja mihin kanaviin on panostettava saavuttaakseen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät kohderyhmät verkkoliiketoiminnassa.

Onkin ensiarvoisen tärkeää mitata tavoitteiden toteutumista ja testata, mitkä eri digitaaliset mainosmuodot ja sisällöt, verkkosivustojen laskeutumissivut ja digitaaliset myyntikanavat toimivat. Yhtälöstä pitää löytää ne kohdat, jotka eivät toimi ja poistaa ne.

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta voidaan mitata tarkasti – ja tietoa voidaan hyödyntää välittömästi. Syksyllä ilmestyvässä Digin mitalla 2.0 -kirjassa maamme eturivin asiantuntijat kertovat, miten mittaamisessa ja markkinoinnin tehostamisessa onnistutaan. Kirjoittajat ovat päivittäneet Mainostajien Liiton kustantaman ensimmäisen painoksen tekstejä ja tuoneet ne nykyhetkeen sopiviksi. Lisäksi kirjassa on uusina osioina luvut sosiaalisen median mittaamisesta sekä optimoinnista ja personoinnista.

Kirjoittaja Tomi Pyyhtiä on web-analytiikkatiimin vetäjä Keskossa ja Digin mitalla 2.0 -kirjan pääkirjoittaja ja toimittaja.