Vierasblogi

Antti Järvinen 18.1. 10:10 päivitetty 18.1. 10:20

Koneoppiminen tekee nyt läpimurron

Karoliina Paavilainen
Suomen Googlen maajohtaja Antti Järvinen.

Vuonna 2018 liiketoiminnan kasvu tulee teknologian tehokkaammasta hyödyntämisestä, kirjoittaa Googlen Suomen-maajohtaja Antti Järvinen.

Kasvu ja kannattavuus ovat kaiken A ja O, kuten vanha sanonta kuuluu. Me kaikki tiedämme tämän, mutta silti me suomalaiset tavoittelemme varsinkin kasvua erittäin maltillisesti. Kansainvälinen kilpailu on kovaa, se kovenee entisestään digitaalisessa toimintaympäristössä, ja suomalaisten yritysten on kyettävä parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Jokaisen yrityksen, johtajan ja päällikön on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin, vuoden 2018 tärkeimpiin trendeihin ja varmistaa, että ne ovat osa omaa toimintaa.

1. Mobiili on tärkein asiakaskohtaamisen väline

Mobiili on nostettava tärkeimmäksi asiakaskohtaamisen välineeksi, sillä mobiilin käyttö on jo ohittanut perinteiset mediavälineet tavoittavuudessa, ja suurin osa verkkohauista tapahtuu mobiilipäätelaitteilla. Valitettavasti vasta harva yritys toimii näin. Bloombergin mukaan 93 prosenttia Alibaban Singles Day -myyntitapahtuman kaupoista viime vuoden lopulla tehtiin älypuhelimilla. Yhden vuorokauden aikana mobiililaitteilla tehtiin kauppaa yli 23 miljardin dollarin edestä.

Alibaba ja suomalaiset verkkokaupat tavoittelevat samoja asiakkaita. Jos haluamme pärjätä kilpailussa, on suomalaisilla yrityksillä oltava valmiudet ja pitkän tähtäimen strategia mobiilin asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakkaan on voitava asioida yrityksen kanssa alusta loppuun saakka pelkkää mobiililaitetta käyttäen ja kokemuksen on oltava vähintään erinomainen. Palvelun on oltava nopea – mobiilisivujen on latauduttava alle kolmessa sekunnissa.

 2. Verkkoasioinnin ja ostamisen pitää olla helppoa

Yllättävän harva yritys osaa palvella asiakasta aina tiedon hankinnasta tuotteen ostoon ja kotiovelle toimitukseen saakka yhtä hyvin. Jotkut verkkokaupat keskittyvät markkinointiviestintään ja asiakashankintaan ostopolun alussa, jotkut toiset yleisen tason viestintään sen lopussa, kun asiakas tietää jo mitä haluaa.

Vuoden 2018 aikana nämä kaksi strategiaa varmasti kohtaavat, sillä verkkokauppa kasvaa E-marketerin ennusteen mukaan lähes 20 prosentin vuosivauhtia. Myös kivijalan ja verkon yhteensovittaminen hyppää uudelle tasolle. Kivijalkakaupan teesi sijainnista, sijainnista ja sijainnista on jo vaihtunut löydettävyyteen, löydettävyyteen ja houkuttavuuteen verkossa. Astumalla asiakkaan saappaisiin ostoprosessin ongelmakohdat saadaan hiottua pois. Asiakkaat odottavat nykyisin myös markkinoinnin olevan hyödyllistä ja palvelevaa. Tämä kehitys tulee korostumaan entisestään.

3. Datasta toiminnaksi nopeasti

Datan hyödyntämisen mahdollisuuksista ja rajoituksista tullaan vuoden 2018 aikana puhumaan entistä useammin esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen implementoinnin vuoksi. Yritykset tulevat ottamaan toistaiseksi alihyödynnetyn oman datansa paremmin käyttöön. Sama koskee kolmansien osapuolten dataa. Yhdistämällä esimerkiksi asiakasdataa myyntitoimien ja markkinoinnin kohdentamiseen yritykset voivat luoda merkityksellisempiä ja henkilökohtaisempia asiakaskokemuksia. Analytiikkatyökalut auttavat ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä. Markkinoinnin automaatio puolestaan vapauttaa resursseja innovaatiolle ja tehostaa toimintaa merkittävästi.

4. Koneoppimisen läpimurto

Automaatio tehostaa prosesseja ja auttaa kehittämään nopeampia ja toimivampia ratkaisuja kuluttajille. Sen ansiosta voidaan kehittää uusia toimintatapoja ja palveluita, jotka vaikuttavat kustannusrakenteisiin, työpaikkoihin, markkinointiin ja ennen kaikkea osaamisen kehittämiseen. Tarjolla on onneksi paljon valmiita tuotteita ja työkaluja, jotka auttavat yrityksiä saamaan uusista mahdollisuuksista parhaan hyödyn irti. Uskon, että yksi tärkeimmistä työkaluista on koneoppiminen. 2018 tulee olemaan läpimurron vuosi, ja koneoppiminen sekä tekoälysovellukset ovat jokaisen yrityksen saatavilla varsin kohtuullisin investoinnein.

5. Siilojen purkaminen

Jotta nopea reagointi ja asiakkaisiin keskittyminen onnistuisi, yritysten on mietittävä organisoitumisensa uudelleen vuoden 2018 aikana. Ainakin myynti-, markkinointi-, IT- ja asiakaspalvelu-toiminnot on yhdistettävä yhteen, ja koalition työtä on seurattava yhteisillä mittareilla. Tuotekehityksen ja tuoteorganisaatioiden pitää olla erityisen lähellä markkinointia ja IT:tä, ja analytiikan tulee olla kiinteä osa tiimien päätöksentekoa. Näemme varmasti enemmän eri liiketoimintafunktioiden yhdistymisiä sekä uusien, prosessin alusta loppuun omistavien nopeiden ja ketterien tiimien syntymistä.

Moni suomalainen yritys on ilahduttavasti edistynyt digitaalisten työkalujen käyttöönotossa viime vuonna. Globaalit kilpailijat etenevät kuitenkin erittäin nopeasti, eikä kilpailukenttä ole tänään sama kuin mitä se oli vuosi sitten. Uskon, että vuoden 2018 aikana näemme useita kotimaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät teknologiaa paremmin ja sitä kautta kasvattavat liiketoimintaansa ja kannattavuuttaan.

Kirjoittaja Antti Järvinen on Googlen Suomen-maajohtaja.

Lisäys 18.1.2018 klo 10:20: Tekstiin lisätty kohta "suurin osa verkkohauista tapahtuu mobiilipäätelaitteilla".