Kolumni

Tarja Virmala 19.12.2017 08:36

Toimimme vastuullisesti

Monissa median jutuissa viestintä- ja mainostoimistoista puhutaan sävyyn, joka kuvaa toimiamme epäilyttäviksi. Ovatko ne?

European Association of Communications Agencies EACA on julkistanut eettiset säännöt yhteistyössä Institute of Communications Ethics’in kanssa. Säännöt pohjautuvat viiteen arvoon: rehellisyys ja avoimuus, kunnioitus, kohtuullisuus, luotettavuus ja erinomainen ammatillinen osaaminen.

MTL viestintätoimistojen eettisten periaatteiden tarkoitus on varmistaa toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

Lisäksi The International Communications Consultancy Organisation (ICCO) on julkistanut kymmenen periaatetta toimistojen eettiseen toimintaan.

Lobbaamiseen on oma ohjeistonsa, jonka keskeisiä arvoja ovat avoimuus, luotettavuus ja uskottavuus. MTL kannattaa myös avoimen lobbausrekisterin perustamista, jotta hämärät mielikuvat demokratiaan kuuluvan osapuolten kuulemisen ympäriltä hälvenisivät.

Ylläpidämme yhdessä median kanssa Mainonnan eettistä neuvottelukuntaa MEN, joka on alan itsesääntelyelin. Neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen mukaisesti.

Lisäksi alalla toimii Viestinnän eettinen neuvottelukunta, joka ottaa kantaa viestinnän eettisiin kysymyksiin ja ylläpitää viestinnän eettisiä ohjeita.

Näiden lisäksi sisältömarkkinoinnin läpinäkyvyyttä edistää PING Ethics -eettinen koodisto.

Ainakin MTL-toimistot ovat sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja ohjeita. Ne eivät anna mahdollisuutta epämääräiseen toimintaan vaan velvoittavat avoimuu­teen ja rehellisyyteen.

Kirjoittaja Tarja Virmala on MTL:n toimitusjohtaja.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö