Uutismediat tuottavat päivittäin uutisia ja tietoa, joihin eri toimialojen mainostajat voivat reagoida tuomalla omia sisältöjään esille natiivimainonnan keinoin. Ohjelmallisesti ostettu natiivimainonta mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin ilmiöihin; mainostaja voi pikaisella aikataululla ohjata lukijoita omaan sisältöönsä, joka tukee tai haastaa mediassa uutisoitavaa aihetta, tai tuo pinnalla olevaan keskusteluun lisäinformaatiota. Lisäksi natiiviaineiston tuotanto on kevyempi verrattuna muihin luoviin ratkaisuihin, ja tämä osaltaan tukee nopeaa reagointia.

Natiivin mahdollisuudet ohjelmallisessa

Natiivimainonnalla pyritään ohjaamaan kuluttajia yrityksen sisältöjen pariin ja sitouttamaan asiakas yritykseen pitkällä aikavälillä. Myös ohjelmallisessa ostamisessa tekemistä ohjaa pitkäjänteisyys; reaaliaikainen mainonnan seuranta, optimointi ja tuloksiin reagoiminen mahdollistavat tehokkaan kohderyhmien tavoittamisen ja puhuttelemisen.

Reaaliaikaisuus: Natiivimainonnan tuloksia, kuten esimerkiksi lukuaikaa ja konversioita, voi seurata reaaliajassa. Lisäksi ajankohtaisiin puheenaiheisiin voidaan reagoida nopeasti ohjaamalla lukijoita natiivimainonnan keinoin yrityksen ajankohtaisiin sisältöihin.

Optimointi ja testaus: Natiivimainonnassa tulokset eri aineistojen välillä vaihtelevat suuresti. Erityisesti otsikointi vaikuttaa mainonnan toimivuuteen. Tulokset vaihtelevat myös riippuen siitä, millaista kuvitusta mainoksessa on käytetty. Näin ollen, ohjelmallinen ostaminen tarjoaa helpotusta eri aineistoversioiden testaamiseen ja parhaiden aineistojen optimointiin.

Datan hyödyntäminen: Natiivimainontaa voidaan kohdentaa entistä tarkemmin oikealle kohderyhmälle ja räätälöidä sisältöjä erilaisten segmenttien mukaan. Aineistojen optimoinnista saadaan suurempi hyöty, kun eri viestejä pystytään kohdistamaan tarkempiin kohderyhmiin.

Näin onnistut natiivimainonnassa

Natiivimainonnassa sisältö on kaiken A ja O. Panosta siis ensisijaisesti luovaan toteutukseen kuten otsikointiin, kuvaan ja ingressin. Muista myös hyödyntää ohjelmallisen ostotavan tuomat edut.

Kolme vinkkiä natiivimainontaan:

  1. Mielenkiintoinen sisältö ja otsikko
  2. Testaa ja optimoi!
  3. Hyödynnä kohdennusmahdollisuudet ja räätälöi sisältö

Ohjelmallinen ostotapa voi tehostaa natiivimainontaa ja parhaimmillaan mainostaja saa toimialallaan kilpailuetua ohjelmallisen natiivin ketteryydestä.

Kirjoittajat Tanja Jaatinen ja Essi Nikkinen työskentelevät ohjelmallisen ostamisen asiantuntijoina Almalla.

Voit tutustua Alman ohjelmallisen ostamisen mahdollisuuksiin täällä >>