KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Dagmar

Ilari Viippola 27.10.2017 08:00

Hitaasti ei enää hyvä tule

 

Käytämme markkinoinnissa valtavasti resursseja huolelliseen, yksityiskohtaiseen suunnitteluun, vaikka nyt tarvitaan nopeita lähtöjä, tilannetajua ja ketteryyttä. Emme tule pysymään maailman muutosvauhdissa, jos emme ole valmiita muuttamaan myös työskentelytapojamme.

Me suomalaiset suunnittelemme asioita suurella huolella. Pohdimme kaikki kunnolla halki, poikki ja pinoon ennen kuin aloitamme. Markkinoinnissa olemme tottuneet suunnittelemaan yksityiskohtaisesti etukäteen jokaisen kanavan ja median sisältöineen päivineen.

Samaan aikaan digitalisoituminen mullistaa ihmisten käyttäytymistä ja mediakulutusta ja tuo mukanaan valtavan määrän uusia markkinointimahdollisuuksia. Pystymmekö vastaamaan muuttuviin mahdollisuuksiin vain lisäämällä teknologiaa vai pitääkö meidän kyetä muuttamaan myös ajattelu- ja suunnittelutapojamme?

Ala ei ole onnistunut kasvattamaan markkinointieuroja vuoden 2008 romahdusta edeltävälle tasolle, vaikka Kauppalehden mukaan satsaajat palkitaan liikevaihdon kasvulla. Markkinointi nähdään edelleen kuluna, koska tuloksia tulee hitaasti, ja todennäköisesti sen takia myös muutokset tulevat hitaasti perässä.

Muualla maailmassa muutosvauhti on ollut nopeampaa, joten johtuuko hitaus ja arkuus meidän suomalaisten mentaliteetista ”hitaasti hyvä tulee”? Nyt on korkea aika rikkoa vanhentunut ajattelumalli ja laittaa isompi vaihde silmään.

Me Dagmarissa teemme sen kokeilemalla ketterän kehittämisen työmalleja, tarkemmin ottaen scrumia, laajemmin kuin vain yksittäisissä kehitysprojekteissa.

Scrum-viitekehyksen avulla pyrimme tukemaan syvempää tiimityöskentelyä, jossa suunnittelu ja toteutus ovat enemmän koko tiimin yhteisissä käsissä. Kaikkien osa-alueiden ammattilaiset ovat tiiviisti mukana koko sprintissä alusta saakka, samaten kuin asiakas ja hänen mahdolliset muut kumppaninsa.

Pyrimme siihen, että suunnittelun, toteutuksen ja oppimisen väliin jäävä aikajänne lyhenee. Vähemmän powerpointeja, vähemmän hyväksyttämiskierroksia, enemmän testaamista ja kokeilemista sekä nopeampaa oppien viemistä käytäntöön. Näihin fokusoitumisen pitäisi tarkoittaa myös nopeampia tuloksia kulmahuoneen päätöspöydälle.

Onnistuminen vaatii meiltä paljon. Ennen kaikkea se vaatii luottamusta. Luottamusta asiakkaan ja meidän välillä, eri kumppanien välillä ja tietysti tiimin jäsenten välillä. Ilman luottamusta scrumia ei voi toteuttaa. Luottamukseen liittyy olennaisesti myös vastuu, joka rakentuu sitoutumisesta, keskittymisestä ja kunnioituksesta. Kun olemme luoneet luottamuksen ja vastuun ilmapiirin, voimme olla avoimia ja rohkeita. Rohkeita kokeilemaan ja epäonnistumaan sekä tarpeeksi ketteriä muuttamaan suunnitelmiamme nopeasti, tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luottamuksen, rohkeuden ja vastuun ratkaisevasta roolista puhui myös Patrick Lencioni Nordic Business Forumissa kuvatessaan voitokkaan tiimityöskentelyn elementtejä. Lencioni kasvatti luottamustani siihen, että olemme oikealla tiellä.

Maaliin on varmasti monta erilaista tietä, ja mielenkiinnolla seuraankin, miten markkinointikentässä kehitetään erilaisia etenemisreittejä. Olen varma, että Suomessa tehdään lähivuosina maailman parasta ja ketterintä markkinointia.

Ilari Viippola, sisältöjohtaja, Dagmar

Lisää kumppanisisältöä