Blockbuster, Kodak, Nokia ja Tower Records toimivat hyvinä esimerkkeinä yrityksistä, jotka eivät pystyneet omaksumaan teknologiaa asiakkaitaan nopeammin ja jotka nyt hortoilevat menneen loistonsa raunioilla, tai joutuvat luomaan uusia liiketoimintamalleja lähes tyhjästä Oli yritys pieni tai suuri, viesti on selvä: sopeudu tai kuole.

Netflix todennäköisesti hyötyi eniten Blockbusterin alamäestä. Tapaus on tuore esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun yhtiön hallituksen jäsenet arvioivat väärin, miten paljon teknologia voi vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen. He eivät ole yksin.

Vaikka Polaroid oli uskomattoman suosittu pikavalokuvausbrändi 1970- ja 1980-luvuilla, se ei onnistunut tarjoamaan asiakkaita kiehtovia tuotteita silloin, kun digikuvauksesta tuli suosittua. Yhtiö hakeutui konkurssiin vuonna 2001.

Airbnb syö kilpailijoitaan majoitusalalla. Uber, Halo ja Lyft nakertavat julkista liikennettä kaupungeissa ympäri maailman. Miten ja miksi nämä start-upit menestyvät? Tarkastellaanpa ensin, mitä on tapahtunut ympärillämme ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseemme.

Lisätty todellisuus, sensoriikka, mobiilirevoluutio, koneiden välinen kommunikaatio, esineiden internet… nämä ovat vain muutamia trendejä, jotka muuttavat elämäämme kuluttajina ja asiakkaina.

Yritysten on vaikeaa pysyä mukana teknologian ja ihmisten käyttäytymisen muutoksissa. Mukana pysyminen ja muutoksen ymmärtäminen on kuitenkin välttämätöntä, suorastaan elinehto.

Vaikka teknologia on osasyyllinen yritysten ongelmiin, on se myös olennainen osa niiden ratkaisua. Tulevaisuuteen suuntautuneet yritykset eivät vain reagoi muutoksiin, vaan panostavat muutoksen ymmärtämiseen, aina johtamismalleista palvelukehitykseen. Muun muassa maailmanlaajuisesti menestyneet Airbnb ja Uber ovat tehneet niin.

Suurin osa viime aikojen menestyneistä, uraauurtavista start-upeista, Airbnb ja Uber on osannut tunnistaa asiakkaiden kipupisteitä vakiintuneilla markkinoilla ja reagoida niihin muita ketterämmin. Osa pitkään toimineista yrityksistä on jopa kieltänyt tällaisten kipupisteiden merkityksen tai olemassaolon. Digitaalisen darwinismin näkökulmasta kieltämiseen ei ole varaa, sillä jokainen uusi kipupiste edustaa potentiaalista markkinaa.

Alati muuttuvassa ympäristössä kaikilla yrityksillä on sama haaste: pitäisi päättää, miten ja mihin panostaa aikaa ja rahaa. Hyvä lähtökohta on selvittää, mitä omat asiakkaat tekevät, ja omaksua se.

Mitä paremmin yritys ymmärtää asiakkaitaan ja toimintaympäristöään kohderyhmien perspektiivistä, sitä aidommin päätöksenteko voidaan perustaa asiakkaiden tarpeisiin ja sitä todennäköisemmin kyetään myös luomaan jotakin sellaista, mikä ohjaa asiakkaiden päätöksentekoa.

Aleksi Lampinen on digitransformaation ja palvelukehityksen asiantuntija. Hän aloitti Ottoboni Finlandin operatiivisena johtajana syyskuun 2015 alussa. Yhtiö on osa pohjoismaista Ottobonia, joka kuuluu viestintäkonserni Nordic Morningiin.

Aleksi Lampinen puhuu digitransformaation mahdollisuuksista yrityksille Markkinointiviestinnän viikolla tiistaina 22.9. Tulevaisuus-areenalla.