Tämä on yksi nimettömistä kommenteista, jonka saimme tehdessämme Årets Byråledarstudie -tutkimuksen Ruotsissa pari vuotta sitten. Se on vuosittainen Vuoden Toimistotoimari -tutkimus, jonka teemme Årets Byrå-/Vuoden Toimisto-tutkimuksen rinnalla.

Vuoden Toimistotoimari -tutkimus on juuri käynnistynyt myös Suomessa, nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimuksessa kysymme ”toimistotoimareiden” näkemyksiä mm seuraavista aiheista: yhteistyö asiakkaiden kanssa, toimiston hallintokäytännöt ja alan trendit ja odotukset alaa kohtaan.

Näemme kasvavan tarpeen sille, että toimistot pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaista ajattelua: osaamisen leveyttä yhdistettynä terävään huippuosaamiseen, ja tietenkin digitaalista superosaamista. Tällaiset toimistot saavat kilpailuedun ja moni ”toimistotoimari” näkee tämän paitsi haasteena myös mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämisessä.

Vuoden Toimisto 2019 -tutkimus on käynnissä ja siinä markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavat asiakkaat saavat taas sanoa mielipiteensä. Tutkimuksessa kunkin toimiston omat asiakkaat arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Ruotsissa toteutamme Årets Byrå -tutkimuksen nyt 19. kertaa, Norjassa neljättä kertaa ja Suomessa jo kolmannen kerran. Viime vuonna tutkimuksessa oli mukana 270 toimistoa, ja vastauksia kertyi lähes 4500. Saamme tällä tavalla aikaan aivan ainutlaatuisen pohjoismaisen katsauksen. Kaikki vastaukset ovat nimettömiä. Tutkimuksessa kerättyjä näkemyksiä jaamme alan yrityksille muun muassa seminaareissa ja erilaisissa raporteissa.

Vuoden toimistotoimareiden tutkimus on juuri käynnistynyt myös Suomessa, nyt ensimmäistä kertaa. Tiedämme, että hyvä asiakas-toimisto-suhde on molempien vastuulla - It Takes Two To Tango – ja sen takia haluamme nyt myös tietää mitä te ”toimistotoimarit” ajattelette ja miten näette alan kehityksen.

Tutkimusten kysymykset heijastavat toisiaan vertailun mahdollistamiseksi. Näin saamme kiinnostavia ja arvokkaita näkemyksiä ja oivalluksia. Myös Vuoden Toimistotoimarit -kyselyyn vastataan nimettömänä. Se varmistaa, että saamme mahdollisimman hyvät ja rehelliset vastaukset.

Tervetuloa mukaan toimistotoimarit!

Pia Grahn, Toimitusjohtaja, Regi