Vuoden toimisto-tutkimuksella kartoitetaan markkinointi-, mainos-ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden mielipiteitä heidän käyttämistään toimistoista. Tutkimus kattaa koko markkinointiviestintätoimialan Suomessa. Ja myös tänä vuonna Mainostajat ovat mukana projektissa!

Kehitämme Vuoden Toimisto -projektia joka vuosi ja yhdenmukaistaa tutkimusta, jotta se on samanlainen kaikissa Pohjoismaissa.

Vuoden 2019 erikoisteema on ”Toimiston kehitys- ja kasvumahdollisuudet”. Tutkimus koostuu noin 45 kysymyksestä. Itse kilpailuosa, Asiakastyytyväisyysindeksi koostuu samoista 13 kysymyksestä kuin viime vuonna.

Uutuutena Vuoden Toimisto 2019 saa uuden kategorian, tapahtumatoimistoille. Sen puolesta Mikael Castrén, MKTG:n toimtusjohtaja, on tehnyt hyvää lobbaustyötä!

Mitä tämä merkitsee teille ja teidän alalle?

”Koin tärkeäksi avata keskustelun tapahtumatoimistojen sisällyttämisestä osaksi Vuoden toimisto -tutkimusta. Uskon tämän osaltaan nostavan koko toimialamme arvostusta markkinoinnin kentässä ja toisaalta tämä on upea mahdollisuus kehittää omaa toimintaamme asiakkaidemme antamien arvioiden perusteella.”

Vuoden toimisto on jokavuotinen tutkimus, jossa toimistojen omat asiakkaat arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan. Ne toimistot palkitaan, joilla ovat tyytyväisimmät asiakkaat. Mitä mieltä olet tästä?

”Työuraani ja tapaani johtaa on jo pitkään ohjannut mantra ”totuus asuu asiakkaalla”. Tätä vasten koen, että tutkimusformaatti on ideaali palvelemaan osallistuvien toimistojen ja miksei koko toimialan kehittymistä asiakasodotusten mukaisesti. Liiketoiminnan ymmärrys ja yhteistyön tuloksellisuus ovat oikeita arvioitavia kokonaisuuksia, joten asiakkaalta saatu tunnustus ja kehitysehdotukset ovat arvokkainta mahdollista syötettä toiminnan kehittämiseksi. Samalla koen kilpailun mahdollisuudeksi mitata tasoamme suhteessa toimialan muihin toimistoihin.”

Ruotsissa Årets Byrå-tutkimuksessa on jo kaksi kategoriaa Tapahtumatoimistoille, suuret ja pienet. Miten kuvailisit tapahtumatoimistoja Suomessa, miten ala voi?

”Suhteessa pienehköön markkinaan, suomalainen tapahtumaosaaminen on mielestäni vahvaa. Alan entry barrier on melko matalalla, joten toimijoita on paljon. Meidän nykyisessä kilpailutilanteessa tulevat kuitenkin vastaan alan isommat toimijat, joita on vähän. Kokemuksellinen markkinointi on vahvasti myös mainostoimistojen agendalla – tavoitteena merkitykselliset teot ja ilmiöt.”

”Uskon siis jatkossa kilpailevamme yhä enemmän laajempaa toimistokenttää vastaan, jolloin on tärkeää kirkastaa toiminnan fokus omien erottautumiskeinojen ympärille. Hyville toimijoille ja kilpailulle on aina tilaa – se ruokkii koko toimialan kehittymistä. Liputan myös toimistojen yhteistyön puolesta yli kategoriarajojen, asiakkaan etua maksimoiden.”

Millä mielellä lähdette itse mukaan?

”Lähdemme mukaan uteliaina ja innokkaina arvostaen asiakkaidemme antamaa palautetta korkealle. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme paras toimija ja halutuin kumppani asiakkaillemme, joten voitolla olisi merkitystä tämän tavoitteen toteutumiselle. Lisäksi saisimme buustia tunnettuudellemme asiakasrajapinnassa ja puolueetonta tunnustusta osaajillemme hyvin tehdystä työstä. Pitkässä juoksussa nämä näkyisivät parhaimmillaan kaupallisina onnistumisina sekä sisäisenä ylpeydenaiheena.”

Mikael Castrén, MKTG

Kiitos Mikael ja tervetuloa mukaan MKTG ja kaikki muut toimistot!

Pia Grahn, Toimitusjohtaja, Regi