Veikkaus valitsi luoviksi konseptitoimistoikseen Hasan & Partners in, Miltton Creative n ja Bob the Robot in.

Toimistovalinta tehtiin kilpailutuksessa, jossa Veikkaus painotti strategista markkinointiajattelua, asiakasymmärryksen ja -tiedon hyödyntämistä, luovaa konseptointikykyä sekä pitkäjänteistä brändinrakentamisen taitoa.

Julkinen kilpailutus tehtiin kevään ja kesän aikana. Sen lähtökohtana oli päätös eriyttää markkinointiviestinnän strateginen ja konseptisuunnittelu sekä taktinen toteutus ja jatkuva markkinointi.

Veikkauksen kaupallinen johtaja Nora Vähävirta kertoo tiedotteessa, että nyt valituilta toimistoilta Veikkaus hakee markkinoinnin tuloksellisuuden varmistavia luovia konsepteja. Lisäksi Veikkaus valitsee operatiivisen suunnittelun ja jatkuvan toteutuksen toimistot. Näiltä kumppaneilta Veikkaus odottaa "tehokasta jalkautusta jokapäiväiseen vuoropuheluun asiakkaidensa kanssa".

"Veikkauksella on luovan ongelmanratkaisun, konseptisuunnittelun ja markkinoinnin jokapäiväisen toteutuksen kentässä hyvin monenlaisia ja keskenään eroavia tarpeita. Pyrimme tällä ratkaisulla saamaan parasta osaamista molemmista maailmoista", Vähävirta kertoo.

Luovien konseptikumppaneiden kilpailutuksessa oli mukana kaikkiaan 13 toimistoa, joista kuusi valikoitui työpajavaiheeseen.

"Kävimme jokaisen toimiston kanssa työpajassa läpi brändin rakentamiseen liittyvän markkinointicasen. Työpajat opettivat meille paljon ja keskustelut olivat kaikkien osallistujien kanssa erittäin antoisia", brändijohtaja Suvituuli Tuukkanen kertoo tiedotteessa.

Veikkauksen päätoimistoksi valikoitui Hasan & Partners, joka on ollut Veikkauksen kumppani vuodesta 2014. Yhteistyö muiden valittujen toimistojen kanssa on tarkoitus aloittaa viimeistään syyskuussa.

Veikkaus raportoi noin 27 miljoonaa euroa markkinointikuluja vuodelta 2017.