A-lehdet aloittaa yhteistyön UKK-instituutin hankkeessa, jonka tavoitteena on elintapaohjauksen parantaminen suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VESOTE-hankkeen tavoitteena on edistää keskustelua elintavoista sosiaali- ja terveydenhuollossa niin, että suomalaiset liikkuisivat enemmän, vähentäisivät istumista, söisivät monipuolisemmin ja nukkuisivat paremmin.

A-lehdet tukee hankkeen viestintää. A-lehdet kertoo tuovansa hankkeeseen rajapinnan terveydestä kiinnostuneisiin ja elintapatietoa hakeviin kuluttajiin.

”Tavoitamme joka toisen suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin medioillamme. Jaamme hankkeen mission parantaa suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla luotettavia sisältöjä ja inspiroivia ohjeita parempiin elintapoihin”, A-lehtien terveyden liiketoimintajohtaja Tuuli Toivainen kertoo tiedotteessa.

Hankkeessa kymmenelle sairaanhoitopiirille tehdään virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa ammattilaisille tarjotaan elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Lisäksi tarkoitus on arvioida muun muassa elintapaneuvonnan vaikuttavuutta.