Kahdesti kuussa ilmestyvä Apu Juniori on lasten ajankohtaislehti, jonka aiheet käsittelevät muun muassa kansainvälisiä ja kotimaisia uutisaiheita, luontoa, tiedettä, teknologiaa, eläimiä, avaruutta, urheilua, kulttuuria ja harrastuksia.

Vuonna 1933 perustetun Apu-lehden päätoimittaja Marja Aarnipuro kertoo M&M:lle, että uuden julkaisun keskeisenä tavoitteena on kannustaa lapsia itsenäiseen ajatteluun sekä tehdä ajankohtaisia ja kansainvälisiä aiheita tunnetuksi alakouluikäisten keskuudessa.

Yksi tärkeä syy uuden lehden perustamiselle on huolestuttava kehitys lasten lukutaidossa. Suomalaisten peruskouluikäisten lukutaito on ollut pitkään kansainvälisesti korkealla tasolla muun muassa OECD-maiden 15-vuotiaille kolmen vuoden välein toteutettavan Pisa-tutkimuksen perusteella.

Viime vuosina kehitys on kuitenkin kääntynyt huolestuttavaan suuntaan ja heikosti lukevien määrä on lisääntynyt.

Nykytilastojen valossa vuonna 2018 koulunsa aloittaneesta 61 000 suomalaiskoululaisesta joka kymmenes ei opi lukemaan peruskoulun aikana riittävän hyvin esimerkiksi selvitäkseen jatko-opinnoista.

"Erityisryhmänä ovat huono-osaisten perheiden lapset, joiden asema on vielä heikompi, mutta kehitys on kaiken kaikkiaan huolestuttava. Me jaamme monien tavoin tämän huolen ja haluamme olla mukana kehittämässä suomalaisten lasten lukutaitoa sekä kiinnostusta lukemista kohtaan", Aarnipuro sanoo.

Koulujen uudessa opetussuunnitelmassa on kirjattuna opettajille vaade, jonka mukaan heidän pitäisi käsitellä ajankohtaisia ja kansainvälisiä aiheita opetuksessa. Heillä ei kuitenkaan ole siihen Aarnipuron mukaan mitään välineitä. Yksi lehden tavoitteista onkin, että se voisi toimia peruskoulun opettajien tukena.

"Olemme tutkineet, mitä kautta löytyisi yrityksiä tai yhdistyksiä, jotka voisivat lahjoittaa joillekin luokille näitä tilaisuuksia hyväntekeväisyytenä. Kehitystyöhön on osallistunut opettajia, ja he kovasti toivovat, että näitä lehtiä saataisiin myös kouluihin", sanoo Aarnipuro.

Lehden kehittämiseen on peruskoulun opettajien ohella osallistunut yli 100 suomalaista lasta. Laadullisen haastattelututkimuksen lisäksi A-lehdet teki itse yhdessä useamman alakoululuokan kanssa yhteistyössä lehtiluonnoksen, jonka yhteydessä käytiin tarkoin läpi, minkälaiset asiat kiinnostavat lapsia ja koululaisia.

Suuri haaste oli Aarnipuron mukaan se, että alakouluikäiset lapset eivät tunnetusti ole innokkaita lehtien lukijoita. Ensimmäiset vanhemmilta saadut palautteet ovat rohkaisevia ja positiivisia ensinumeron tultua koteihin ja irtomyyntiin.

Olemme saaneet useampia viestejä, joissa kuvataan, miten 12-vuotias, joka ei koskaan lue kotona mitään, on istunut puolituntia nenä kiinni lehdessä. Ilmeisesti olemme onnistuneet tekemään jotain oikein. Ainakin olemme todistaneet itsellemme, että lapsetkin voivat innostua lukemisesta, kunhan vain sisältö on oikeanlaista", Aarnipuro sanoo.

Apu.fi-sivuston alle on rakennettu myös Juniori-sivusto esimerkiksi erilaisia kilpailuja varten. Pääpaino on silti vahvasti printtijulkaisussa.

"Emme mitenkään toistaiseksi lähde paisuttamaan verkkopuolta, sillä haluamme tämän julkaisun kautta viedä printin ja samalla myös vastuullisen median ilosanomaa eteenpäin."

Apu Juniori laajentaa Apu-brändin yli sukupolvirajojen, mutta sen ainoa tehtävä ei ole Aarnipuron mukaan rahan tuominen taloon.

"Lehteen ei esimerkiksi myydä lainkaan ilmoituksia. Lehden lanseeraus on meille enemmän arvopohjainen teko. Toki julkaisun tulee jollain aikavälillä kattaa omat kulunsa."

A-lehdet-konsernin muodostavat emoyhtiö A-lehdet Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt Finnish Design Shop, Hyvinvoinnin Tavaratalo ja Genero. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 102,5 miljoonaa euroa.