Aikakausmedia on julkaissut uudet säännöt advertoriaaleista. Kuluttaja-asiamies pitää sääntöjä tervetulleina, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Viime vuonna kuluttaja-asiamies neuvotteli Aikakausmedian kanssa journalistista materiaalia muistuttavista mainoksista eli advertoriaaleista.

Ilmoitusten yläreunassa on ollut teksti "ilmoitus" tai "advertoriaali", joka on ollut ainoa mainontaan liittyvä viittaus. Muuten advertoriaalit ovat muistuttaneet ulkoasultaan lehden muita artikkeleita.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selvästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kuka on mainostaja. Advertoriaaleissa raja ei ole aina ollut selvä ja kuluttaja on saattanut kuvitella niiden olevan puolueettomia lehtiartikkeleita.

Aikakausmedian uusissa säännöissä korostetaan, että lukijan on aina voitava erottaa toimituksellinen sisältö ja mainonta toisistaan. Lehden toimituksellista sisältöä muistuttaviin mainoksiin on lisättävä sana "mainos" selvästi erottavalla tavalla.

Uusissa säännöissä todetaan myös, että lehden artikkelit eivät saa sisältää piilomainontaa. Jos osa lehden sisällöstä on tuotettu yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa, asia on kerrottava lukijalle selvästi. Pelkkä yhteistyökumppanin logo ei riitä.

Tavoitteena on, että lukija erottaa markkinoinnin muusta sisällöstä ilman tarkempaa perehtymistä.

Kuluttaja-asiamies toivoo, että aikakauslehtien lisäksi muutkin julkaisut ottaisivat samankaltaiset säännöt käyttöön.