Asiakkaat arvioivat design-toimistojen kategorian voittajaksi Agency Leroy n, joka nousi kategoriansa kärkeen innovatiivisuudessa, moderniudessa ja aloitteellisuudessa.

Leroy oli viime vuonna mukana tutkimuksen finaalissa. Nyt finaaliin nousivat Kuudes ja viime vuoden voittaja Pentagon Design.

Leroyn perustajajäsen ja luova suunnittelija Janne Hänninen kertoo, että toimisto kävi viime vuoden tulokset tarkasti läpi. Tutkimusraportista tuli ilmi selkeitä kehityskohteita, joihin Leroy tarttui.

”Saimme siitä hyvää näkemystä ja palautetta. Projektinhoito nähtiin yhtenä kehityskohteena. Olemme pystyneet nostamaan sen tasoa rekrytoinneilla sekä sisäisellä ja asiakkaalle suuntautuvalla kommunikaatiolla”, Hänninen sanoo.

Leroy on muun muassa palkannut lisäväkeä projektijohtoon sekä järjestänyt tekijöitä pienempiin tiimeihin. Taustalla on halu täyttää asiakkaan tarpeet paremmin.

Hänninen sanoo, että toimisto keskittyy erityisesti asiakassuhteeseen, ei pelkkään tuotteeseen.

”Kun asiakas on ylpeä, niin tuote tai palvelu myy itse itsensä”, Hänninen kertoo.

Leroyn suunnittelutyön taustalla on aina myös asiakkaan loppuasiakas. Hän mainitsee esimerkkinä Iittala n, jonka kanssa toteutunut yhteistyö on ollut erityisen hedelmällistä.

”Filosofiamme mukaan emme käytä ylimääräisiä euroja uusasiakashankintaan vaan ylisuorittamiseen asiakkaan kanssa”, Hänninen sanoo.

Muotoiluun erikoistuneen Leroyn tekemisen takana on ajatus tyylipuhtaudesta, Hänninen kertoo. Suunnittelu keskittyy kestävään tyyliin, ei juuri sen hetken ilmaisuun tai trendeihin osuvaan visuaalisuuteen.

Toimiston tavoitteena on kuitenkin pysyä aallonharjalla teknisessä kehityksessä ja palvelujen muotoilussa.

”Visuaalisessa suunnittelussa vältämme liiallista trendikkyyttä, koska se ei ole välttämättä parasta muotoilua. Se on vain ajankohtaista, eikä luovaa.”