Yhteistyön tavoitteena on parantaa suunnittelun tuloksellisuutta ja toimenpiteiden tehokasta läpivientiä. Uudessa toimintamallissa OMD:n mediakonsultti toimii jatkossa kiinteästi osana Alkon markkinointiviestintätoimistokumppanin tiimiä.

Lisäksi OMD:n puolella erillinen yhteyshenkilö vastaa mediasuunnittelun käytännön toteutuksesta ja jalkauttamisesta. Valinnassa painotettiin kykyä brändijohtamiseen, strategisen tason mediasuunnitteluun osaamista ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa.

Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho kertoo, että yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti kehittämään kehittämään toimintaansa ketterämmäksi ja tehokkaammaksi. Viestinnässä Alko pyrkii parempaan mitattavuuteen ja tiedolla johtamiseen.

”Haluamme päästä ideasta toteutukseen nopeasti, mutta laadukkaasti. OMD valittiin kumppaniksi, koska heidän osaamisensa ja esittämänsä yhteistyömalli tukee strategiaamme. Alko pyrkii toimimaan aina vastuullisesti ja OMD:n avulla otamme nämä asiat paremmin huomioon myös mediasuunnittelussa”, Iso-Aho kertoo tiedotteessa.

OMD Finlandin toimitusjohtaja Markus Grannenfelt kertoo toimiston muuttaneen toimintatapojaan vastatakseen joustavasti erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

”Tämä on vaatinut sisäisten prosessien ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Panostamme ihmisten monipuolisen markkinointiviestinnän osaamisen kehittämiseen, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin konsultoinnissa sekä mediaostamisen prosessien nopeuttamiseen automatisoinnin avulla”, Grannenfelt sanoo.

Alkon toimintamalli, jossa media- ja markkinointiviestintätoimisto toimivat yhtenä ketteränä tiiminä, on OMD Finlandin kokemuksen mukaan tehokkain tapa tehdä tuloksellista viestintää.

”Alko haluaa toimia erittäin vastuullisesti ja tämä haastaa myös meidät miettimään, miten vastuullisuus näkyy sekä mediavalinnoissa että omassa toiminnassamme. Tämä yhteistyö antaa meille valtavasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, kiteyttää Grannenfelt.

OMD Finlandin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 51 miljoonaa euroa, myyntikate 5,9 miljoonaa euroa ja vahvistamaton tulos 910 000 euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 55 henkeä.

OMD Finland on osa Omnicom Media Group -konsernia.