Viinien alkuperän aitoutta valvotaan tarkkaan, Alko sta vakuutetaan.

"Varmistamme kattavan vastuullisuus- ja laadunvalvontaohjelmamme avulla tuotteiden korkea laadun, alkuperän sekä turvallisuuden", Alkon kategoriapäällikkö Mika Kauppinen kertoo.

Hänen mukaansa Alko noudattaa amfori BSCI:n vastuullisen harkinnan toimintamallia, jossa tavarantoimittajat sitoutuvat noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita, joihin kuuluvat myös eettisen ja rehellisen kaupankäynnin tavat. Toimintamallissa edellytetään tavarantoimittajalta hankintaketjun tuntemusta.

Tiistaina uutisoitiin laajasta rosé-viinihuijauksesta, jonka Ranskan viranomaiset ovat paljastaneet. Selvityksen mukaan 4,6 miljoonaa ranskalaisena markkinoitua viiniä paljastui halvemmaksi espanjalaisversioksi. Väärentäjät olivat muokanneet ja piilottaneet viinipakkausten alkuperämerkintöjä sekä lisänneet pakkauksiin Ranskaan liittyviä tarroja.

Alkon Kauppinen kertoo, että yhtiölle tuotteita tarjoavat tavarantoimittajat velvoitetaan kertomaan tuotantolaitostiedot tuotteita valikoimaan tarjotessaan. Tavarantoimittajat myös päivittävät tietoja tuotteiden elinkaaren mukaan.

"Kaikki vakiovalikoimaamme tarjotut tuotteet arvioidaan ja pisteytetään aistinvaraisesti. Arvioinnissa on epätodennäköistä, että toisesta alkuperämaasta lähtöisin oleva viiniväärennös voittaisi pisteytyksessä samaan tuotehakuun tarjotut aidot tuotteet", Kauppinen kertoo.

"Ennen valikoimaan saapumistaan tuotetta verrataan alkuperäiseen näytteeseen, jonka pohjalta valikoimaan ostopäätös on tehty. Valikoimaan tulevan tuotteen tulee vastata laadultaan alkuperäistä näytettä. Samassa yhteydessä tarkistetaan tuotteiden lainmukaiset ja oikeelliset pakkausmerkinnät."

Kauppinen kertoo, että Alkon vakivalikoiman viinit maistetaan ja analysoidaan myös vuosikerran vaihtuessa. Uuden vuosikerran pitää täyttää viinille asetetut laatuodotukset.

"Tarkastelussa väärennetyn viinin käyttö toisen alkuperämaan tuotteessa todennäköisesti paljastuisi odotuksiin nähden poikkeavana laatuna, jolloin uutta vuosikertaa ei voitaisi hyväksyä myyntiin."

Varsinkin laatuviinimarkkinat houkuttelevat väärentäjiä, sillä ne ovat olleet viime vuosina kasvussa varsinkin Kiinan kysynnän lisääntyessä.