Alko avaa myymälöidensä ovet kansainvälisenä FASD-päivänä 9.9. kello 9.09 eli yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin. Myös R-kioskit siirtävät alkoholimyynnin aloituksen samaan kellonlyömään, kertoo Alko tiedotteessaan.

9.9. on valittu kansainväliseksi FASD-päiväksi muistuttamaan yhdeksän kuukauden täysraittiudesta raskauden aikana. Kirjainyhdistelmä FASD (fetal alcohol spectrum disorders) kuvaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa.

Alko tekee yhteistyötä Kehitysvammaliiton kanssa FASD-tietoisuuden lisäämiseksi. Jo vuodesta 2015 lähtien Alko on nostanut teemaa ja tietoisuutta esiin FASD-päivänä.

"Päivä muistuttaa alkoholinkäytön riskistä raskauden sikiövaiheessa. Uskon, että tavoitamme tällä tärkeällä aiheella entistä laajemman joukon suomalaisia, kun myös R-kioskit lähtivät kampanjaamme mukaan”, toteaa Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

"Olisi hienoa, että ensi vuonna FASD-päivän kampanjassa näkisimme vielä entistä enemmän päivittäistavaraketjuja mukana”, haastaa Aho muita kauppiaita.

Alkoholi on suurin yksittäinen kehityshäiriöitä aiheuttava tekijä länsimaissa. Suomessa syntyy vuosittain 600–3 000 lasta, joita alkoholialtistus on vaurioittanut.

"Kansainvälisten tutkimusten mukaan länsimaissa 1–5 prosentilla syntyneistä lapsista on jonkinasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama kehityksellinen häiriö. Useimmilla vaikeudet ilmaantuvat vasta esikoulu- tai kouluikäisenä. Alkoholin aiheuttamat vauriot ovat pysyviä, mutta haittoja voidaan yksilöllisellä tuella vähentää", kertoo lastenneurologian erikoislääkäri ja dosentti Ilona Autti-Rämö.

FASD ei ole vain alkoholin riskikuluttajia koskettava ongelma. Jo pienikin määrä alkoholia saattaa aiheuttaa sikiövaurioita.

"Alkoholin aiheuttamiin sikiöhaittoihin on helpointa vaikuttaa omalla päätöksellä jättää alkoholi pois raskauden aikana. Alkoholinkäytölle ei raskauden aikana ole turvallista ajankohtaa tai annosrajaa", Autti-Rämö muistuttaa.