Alma Media rohkaisee yhdessä Lasten ja nuorten säätiön, Climate Leadership Coalitionin, Otaniemen lukion ja Nesteen kanssa nollapäästöpäivän viettoon 21. syyskuuta 2020.

Kansainvälisen Nollapäästöpäivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kiinnittää huomiota kuluttajien ja yritysten valintojen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin, inspiroida sekä rohkaista jokaista kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.

Climate Leadership Coalition (CLC) aloitti tapahtuman järjestämisen Suomessa vuonna 2017. Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 73 suomalaista organisaatiojäsentä.

Alma Median pitkäaikainen yhteistyökumppani Lasten ja nuorten säätiö vastaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa Nollapäästöpäivän oppilaitosyhteistyöstä. Säätiö on tuottanut kouluille oppimateriaalikokonaisuuden, jonka avulla opettajat voivat käsitellä ilmastonmuutosta oppilaittensa kanssa. Osana oppimateriaalia ovat myös Alma Median tuottamat videot nuorista ilmastoaktivisteista.

”Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä nuorten tulevaisuususkoa heikentävistä ilmiöistä. Haluamme tänä vuonna tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa nuorille tutkimusmatkan nollapäästöiseen tulevaisuuteen. On tärkeää, että nuoret otetaan nykyistä vahvemmin mukaan luomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen”, sanoo Olli Alanen, Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja.

Aiemmin CLC:n hallituksen varapuheenjohtajana toiminut ja nykyinen CLC:n henkilöjäsen sekä Alma Median hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila on samoilla linjoilla

”Haluamme Climate Leadership Coalitionin toimesta edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kulutusta niin, että se on taloudellisesti kannattavaa. Yrityksillä tulee olla edellytykset hankkia riittävä rahoitus muutokseen tarvittavien teknisten ratkaisujen kehittämiseksi”, Jorma Ollila kommentoi.

”Tarvitaan myös valmiudet vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyä hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnianhimoiset ilmastotoimet ja siirtymä kestävän kehitykseen perustuvaan maailmaan tarvitsee yritysten lisäksi myös jokaista meistä ja nuoret ovat tässä avainroolissa”, Ollila jatkaa.

Nollapäästöpäivä on osa Alma Median jo usean vuosikymmenen ajan harjoittamaa yritysvastuutyötä. Vuonna 2018 Alma Media asetti kolmantena mediayhtiönä maailmassa tieteeseen perustuvat SBTi-ympäristötavoitteet. Yhtiön tavoitteena on vähentää toiminnastaan suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä ja alihankintaketjunsa aiheuttamia epäsuoria hiilidioksidipäästöjä parantamalla esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä kehittämällä logistiikkaa ja materiaalien käyttöä. Suomen toiminnoissaan Alma Media on siirtynyt käyttämään päästötöntä sähköä.

Alma Talentin kustantama, Pohjoismaiden suurin talouden viikkolehti Talouselämä on ensimmäinen Suomessa julkaistu täysin hiilineutraali journalistinen printtituote. Ensimmäinen hiilineutraali numero julkaistaan perjantaina 25. syyskuuta 2020.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Talentia.