Alma Media raportoi alkuvuodelta viime vuotta paremman tuloksen.

Alma Median tammi-maaliskuun oikaistu liikevoitto nousi 14,4 miljoonaan euroon vertailukauden 12,2 miljoonasta eurosta, kun Factsetin keräämän konsensusennusteen mukaan analyytikot olivat odottaneet 13,6 miljoonan euron liikevoittoa.

Raportoitu liikevoitto nousi 14,4 miljoonaan euroon vertailukauden 12,2 miljoonasta eurosta.

Osakekohtainen tulos nousi 0,12 euroon 0,11 eurosta, kun analyytikot odottivat 0,11 euroa.

Liikevaihto laski 85 miljoonaan euroon vertailukauden 92,2 miljoonasta eurosta. Ennustettu liikevaihto oli 88,8 miljoonaa euroa.

Lasku johtui suureksi osaksi myydyistä liiketoiminnoista. Alma Media myi viime vuoden huhtikuussa Lapin lehti- ja jakeluliiketoimintansa. Lisäksi painetun median markkina heikkeni.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2018 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Julkaistut arviot olivat ennallaan. Vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 miljoona euroa ja oikaistu liikevoitto 57,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne korostaa, että ensimmäisellä neljänneksellä kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan.

”Digiliikevaihdon osuus liikevaihdostamme ylitti katsauskaudella 50 prosentin rajan. Digimyynnin kasvu, viime vuonna tehdyt kustannussäästötoimenpiteet sekä luopuminen tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista nostivat konsernin oikaistun liikevoittomarginaalin 16,9 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihtomme laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta, mutta myös painetun median markkinan painamana”, Telanne sanoo katsauksessa.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnassa näkyi yleinen talouskasvun hidastuminen. Rekrytointiliiketoiminta kasvoi, mutta hitaammin erityisesti Tšekissä ja Suomessa.

Alma Talentin Suomen medialiiketoiminnan kehitys oli katsauksen mukaan hyvä. Digitaalinen sisältömyynti kasvoi 21 prosenttia ja Kauppalehdessä se ylitti painetun median sisältötuottojen laskun.

Alma Consumerin liikevaihdon laskusta merkittävin osa johtuu vertailukaudella toteutetusta pohjoisen lehtien divestoinnista, minkä vaikutus raportointiin poistuu toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Orgaanisesti liikevaihtoa laskivat tammi–maaliskuussa printtimainonnan ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä ulkoisen painovolyymin väheneminen. Kuten Alma Talentissa, myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui.

”Vaikka vuotta 2019 koskevia kasvuennusteita on yleisesti laskettu ja epävarmuus on lisääntynyt, Alma Medialla on hyvät lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille. Alma Median itäisen Keski-Euroopan maiden BKT-kasvuksi ennustetaan edelleen 2,5–4 prosenttia ja alenevaa työttömyyttä. Hyvä digitaalisen sisältömyynnin kehitys kertoo lukijoiden lisääntyvästä halukkuudesta maksaa digisisällöistä sekä oikein valituista toimenpiteistä digitilauspohjaisen toimintamallin vahvistamiseksi”, Telanne sanoo.

”Kotimaisen mainosmarkkinan nihkeys sekä kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä jatkuu, mutta uskomme pystyvämme kompensoimaan printin laskua digimainonnan kasvulla keskimääräistä paremmin”, Telanne jatkaa.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.