Alma Mediaratkaisut ( AMR ) tiedottaa uudistaneensa strategiansa, täsmentäneensä sekä asiakassegmenttejään että tuotteistustaan ja kasvattaneensa resurssejaan.

Julkistetun uudistuksen tarkoituksena on vastata paremmin mediamainonnan markkinan rakenteellisiin muutoksiin, kerrotaan tiedotteessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on saavuttaa vahvempi asema pienten ja keskisuurten yritysten mainoskumppanina. PK-yritysten lisäksi Alma Mediaratkaisujen uudistetun strategian keskiössä ovat sisältömarkkinointi ja asiakaskokemus.

Uudistuksiin liittyen 1. syyskuuta alkaen Alma Mediaratkaisujen tarjooman myynnistä, markkinan haltuunotosta ja uuden kehittämisestä PK-sektorille vastaa Alma Localin myyntijohtaja Jarkko Rautio. Samalla Rautio liittyy AMR:n johtoryhmän jäseneksi ja raportoi jatkossa AMR:n johtaja Tiina Järvilehdolle.

Raution tueksi rakentamaan uutta organisaatiota on nimitetty niin ikään 1. syyskuuta alkaen Viktor Söderlund. Söderlund siirtyy Almaan Fonectalta, jossa hän on vastannut myynnistä PK-yrityksiin yli kymmenen vuoden ajan. Hän toimii myyntijohtajana ja raportoi Jarkko Rautiolle.

”Mainonnan markkina on käymässä yhä monimutkaisemmaksi ja onnistuakseen pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat kumppanikseen pk-sektoria ymmärtävän toimijan, hyvät tuotteet ja kattavat kampanjaraportit. Olen iloinen saadessamme Almaan vahvistukseksi Viktorin kaltaisen osaajan, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus etenkin puhelinmyynnistä ja markkinoinnista”, Jarkko Rautio kommentoi.

”Hänen kanssaan voimme rakentaa iskukykyisen tarjooman ja palvelumallin, jonka kautta voimme auttaa PK-yrityksiä heidän markkinoinnin haasteissa”, Rautio jatkaa.

Lisää nimityksiä digitaalisuuden kehittämiseksi

Myös Alma Mediaratkaisujen digitaalisen mainonnan tutkimus ja tuotekehitys vahvistuvat, kun nykyinen AMR:n tuotekehitystiimi liitetään osaksi suurempaa digitaalisen mainonnan kehitystiimiä. Kokonaisuudesta vastaa digimainonnan palvelut ja -kehityksen johtaja Johanna Vartiainen.

AMR:n kehitysjohtajaksi puolestaan on nimitetty Peetu Öunap. AMR-johtoryhmän jäsenenä Öunap keskittyy uusien tulovirtojen löytämiseen ja niiden implementointiin osaksi Alman mainosmyynnin tarjoomaa.

”Haluamme tuottaa mainostaja-asiakkaillemme entistä parempaa lisäarvoa monipuolisilla ja tuottavilla digitaalisilla mainosratkaisuilla. Ensimmäisen osapuolen datan kehittäminen, markkinatutkimus ja asiakasinsight ovat keskiössä uudessa strategiassamme”, kommentoi AMR:n johtaja Tiina Järvilehto.

Järvilehto korostaa, että Alman digitaalinen mainosverkosto tavoittaa lähes kaikki suomalaiset, on erityisen iloinen verkoston laadusta.

”Tavoitamme ostovoimaiset kuluttajat ja työssään yritysten hankinnoista vastaavat päättäjät. Palvelusivustoillamme vierailevat käyttäjät ovat vahvan ostoaikeen omaavia kuluttajia. Meille keskeistä on asiakashyödyn kasvattaminen ja kehitämme asiakaskokemusta systemaattisesti. Dataperusteisen suunnittelun ja entistä paremman kampanjaraportoinnin myötä, yhdessä asiakkaan kanssa vaikutetaan markkinoinnin tuloksiin”, Järvilehto lisää.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.