Suomalaisen Koskenkorvan ja muun Altian tuotannon on tarkoitus olla hiilineutraalia viimeistään vuonna 2025, lupaa Altia uudessa vastuullisuustiekartassaan.

Altia ei turvaudu hiilineutraaliustavoitteessaan päästökompensaatioihin, vaan tähtää hiilineutraaliuteen oman biovoimalaitoksensa avulla sekä uusiutuviin energialähteisiin siirtymisellä.

Osana tavoitetta Altian kertoo siirtyvänsä Koskenkorvan tehtaallaan täysin uusiutuvan sähkön käyttöön vuoteen 2023 mennessä.

Altian toimitusjohtajan Pekka Tennilän mukaan tuotannon päästöt ovat puolittuneet vuodesta 2014. Uusi tavoite kattaa sekä tehtaan oman että ostetun energian. Tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergian tuotannossa on noin 60 prosenttia.

Uusiutuvan sähkön käytön lisäksi Altia aikoo kouluttaa sopimusviljelijöitään hiiliviljelystä ja tähtää 20 prosentin jäteveden määrän vähennykseen.

Vastuullisuustiekartassa Altia linjaa myös esimerkiksi, että vuonna 2030 kymmenen prosenttia yhtiön tuotteista on matala-alkoholisia tai alkoholittomia.